Νεκτάριος Κορδής – Ενημερωτικό για τις αποσπάσεις Δ.Ε.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/08/2014 - 23:53 | Author: Newsroom

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ

Νεκτάριου Κορδή
Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε για το διδ. Έτος 2014-15
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ολοκληρώθηκε τελικά στις 28 Αυγούστου η συζήτηση επί των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΔΕ.

Αναμένεται η υπογραφή της απόφασης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Η τελική πρόταση του Συμβουλίου αναφέρεται σε 2759 αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ. Πιο συγκεκριμένα:
  1. Οι ενεργές αιτήσεις για τις Γενικές Αποσπάσεις ήταν 4512. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 2759 (ποσοστό ικανοποίησης 61,14%). Πιο συγκεκριμένα έγιναν 744 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα και 2015 αποσπάσεις με μόρια από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ( 879 στην Α/θμια και 1136 στην Β/θμια). Το 2013-14 είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 2156 αποσπάσεις.
  2. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 89 αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, 8 αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, 77 αποσπάσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων και 56 αποσπάσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας σε αντίστοιχα Μουσικά Σχολεία. Τέλος πραγματοποιήθηκαν και 29 αμοιβαίες μεταθέσεις.
  3. Τα λειτουργικά κενά πριν τις αποσπάσεις ήταν 2601 και τα πλεονάσματα 4142. Μετά τις αποσπάσεις είχαμε 2244 κενά και 2805 πλεονάσματα. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι οι αποσπάσεις δε δημιουργούν νέα κενά, αφού τελικά είχαμε 357 λιγότερα κενά και 1337 λιγότερα πλεονάσματα. Τα εναπομείναντα κενά στους κλάδους ΠΕ02, 03, 04 είναι 1444.
  4. Οι εκπαιδευτικοί που δεν πήραν απόσπαση έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης. Παράλληλα για οποιαδήποτε αμφισβήτηση επί των αποσπάσεων μπορεί να υποβληθεί ένσταση η οποία θα εξεταστεί από το ΚΥΣΔΕ.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Διαφωνήσαμε με τον τρόπο διεξαγωγής των αποσπάσεων με βάση την δήλωση που σας επισυνάπτουμε και καταψηφίσαμε τους πίνακες. Κατά τη διαδικασία συζήτησης επί των αποσπάσεων τονίσαμε ότι: Για όλους τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα η θέση μας είναι να τους δοθούν αποσπάσεις ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΕΝΩΝ. Με τον τρόπο αυτό τα ελάχιστα λειτουργικά κενά θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Παράλληλα δηλώσαμε ότι αποσπάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν κοντά στον τόπο τους. Οι θέσεις μας αυτές δεν έγιναν αποδεκτές.
Αθήνα 28/8/2014
Νεκτάριος Κορδής,
ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΚΥΣΔΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015.
O αιρετός εκπρόσωπος Κορδής Νεκτάριος στο ΚΥΣΔΕ δηλώνω ότι:
Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται κοντά στις οικογένειες τους και στον τόπο τους, αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών και όχι μια χαριστική παραχώρηση! Δε δημιουργούν νέα κενά αφού οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν λειτουργικά κενά σε άλλα ΠΥΣΔΕ ή και ΠΥΣΠΕ προσφέροντας εκπαιδευτικό έργο και όχι διοικητικό όπως συμβαίνει με αποσπάσεις σε γραφεία. Για ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με σοβαρότατα οικογενειακά ή οικονομικά προβλήματα, με προβλήματα υγείας, η απόσπαση αποτελεί τη μοναδική τους πλέον διέξοδο μετά και την πραγματοποίηση ελάχιστων μεταθέσεων (8,99% των αιτήσεων)!
Πάγια θέση μας είναι ότι οι αποσπάσεις θα πρέπει να γίνονται επί των πραγματικών λειτουργικών κενών με βάση και τη μοριοδότηση που ισχύει από το 2011.Μέσα στα πλαίσια αυτά έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά και τα πλεονάσματα δόθηκε στο ΚΥΣΔΕ στις 26 Αυγούστου καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την απαραίτητη διασταύρωση των στοιχείων με τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ. Παρά τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια ( ο αρχικός προγραμματισμός μιλούσε για ανακοίνωση των αποσπάσεων στις 27 Αυγούστου), επιδιώξαμε – όπου αυτό ήταν εφικτό – την αντιπαραβολή στοιχείων για τον εντοπισμό λαθών ή και παραλείψεων. Τα λειτουργικά κενά του πίνακα είναι συνολικά 2601! Στον αριθμό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας για τις ειδικότητες ΠΕ05, 06, 07, 08, 11,16 19, 20 και ΠΕ32 μετά τις αποσπάσεις στα αντίστοιχα ΠΥΣΠΕ. Θεωρούμε τελικά ότι ο αριθμός των λειτουργικών κενών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος αφού τα κενά και τα πλεονάσματα υπολογίζονται με την ψυχρή λογιστική της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων δια του συνολικού αριθμού ωρών υποχρεωτικού ωραρίου των «οργανικά ανηκόντων καθηγητών» σε κάθε περιοχή μετάθεσης. Εξάλλου και ο ίδιος ο υπουργός επανειλημμένα έχει μιλήσει για 22500 κενά Καθηγητών και Δασκάλων!
Το Υπουργείο, αφού αύξησε πέρυσι κατά δύο ώρες το ωράριο των καθηγητών, συγχώνευσε – κατάργησε σχολεία, αύξησε τον αριθμό των μαθητών στα τμήματα, δεν πραγματοποίησε διορισμούς, προσπαθεί για άλλη μια φορά να εμφανίσει ελάχιστα λειτουργικά κενά για απόσπαση, τη στιγμή που μόνο οι συνταξιοδοτήσεις από το καλοκαίρι του 2013 έως σήμερα ξεπερνούν τις εφτά χιλιάδες!
Κύρια θέση του εκπαιδευτικού κινήματος είναι ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών στα τμήματα να μην υπερβαίνει τους 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια. Παράλληλα ζητάμε επαναφορά του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών (χωρίς την αύξηση των δυο ωρών), υπολογισμός στον αριθμό των τμημάτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, λειτουργία όλων των υποστηρικτικών δομών (ΠΔΣ, ενισχυτική, βιβλιοθήκες, ΚΕΔΔΥ κ.λπ.), κατάργηση όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, τουλάχιστον όσες είναι οι συνταξιοδοτήσεις.
Κατά τη διαδικασία συζήτησης επί των αποσπάσεων τονίσαμε ότι: Για όλους τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα (744 άτομα) η θέση μας είναι να τους δοθούν αποσπάσεις ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΕΝΩΝ. Με τον τρόπο αυτό τα ελάχιστα λειτουργικά κενά θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Παράλληλα δηλώσαμε ότι αποσπάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν κοντά στον τόπο τους. Οι θέσεις μας αυτές δεν έγιναν αποδεκτές.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απρόσωπα νούμερα αλλά έχουν αξιοπρέπεια και η απόσπαση γι αυτούς αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και όχι μια ευνοϊκή παραχώρηση θα καταψηφίσω τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων και τους αντίστοιχους πίνακες αποσπάσεων, παραμένοντας στη συνεδρίαση για να ελέγξω την όλη διαδικασία.
Αθήνα 28/8/2014
Κορδής Νεκτάριος
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

Βίκυ Αναγνώστη,

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral