Νέα υποδείγματα Παρουσιολογίων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/10/2015 - 18:17 | Author: Newsroom

Απόφαση 8505/16-10-2015 (ΑΔΑ:75Λ24653ΠΣ-Τ3Α) του Υπουργείου Παιδείας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την τροποποίηση και αντικατάσταση των Υποδειγμάτων Παρουσιολογίων (Βεβαίωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων) των κάτωθι Πράξεων, που περιέχονται στους Οδηγούς Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων των ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», καθώς και του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του ΕΕΠ/ΕΒΠ (2014ΣΕ04700000) από το Π.Δ.Ε.» που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ/ΕΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το σχολικό έτος 2015-2016:

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Loading...
  • europalso

    ideascentral