Να συγκεκριμενοποιηθούν τα κριτήρια των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/10/2016 - 11:23 | Author: Newsroom

Να συγκεκριμενοποιηθούν τα κριτήρια παροχής κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής σε φοιτητές Α.Ε.Ι., προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και η δυνατότητα πρόβλεψης των ενδιαφερομένων αν δικαιούνται μετεγγραφή, ζητά ο Συντονιστής της ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Παιδείας στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής, αφού επισημαίνει ότι οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή εξετάζονται από πενταμελή Επιτροπή υπό τους όρους της ΥΑ 161107/Ζ1/13-10-2015 και του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, που δεν παρέχουν σαφή κριτήρια για το πότε αυτές πρέπει να γίνονται δεκτές, ρωτά τον κ. Φίλη:

Ποια είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια για την παροχή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής σε φοιτητές;

Θέμα: Κριτήρια κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016

Οι μετεγγραφές των φοιτητών ρυθμίζονται σήμερα από το άρθρο 21 του Ν.4332/2015, που τιτλοφορείται «Μετεγγραφές φοιτητών». Ειδικότερα, η παρ. 9 του άρθρου αυτού προβλέπει τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής μετά από απόφαση πενταμελούς Επιτροπής σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή εξετάζονται από την ανωτέρω Επιτροπή υπό τους όρους της ΥΑ 161107/Ζ1/13-10-2015. Ωστόσο ούτε στο κείμενο της εν λόγω Υπουργικής απόφασης, αλλά ούτε και σε αυτό του νόμου ορίζονται με σαφήνεια τα κριτήρια με τα οποία γίνονται ή όχι δεκτές οι αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών. Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 7 του Ν.4332/2015 δεν συνιστούν λόγο κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής και ότι η Επιτροπή «εξετάζει αν συντρέχει συνδρομή ιδιαίτερα σοβαρής και εξαιρετικής περίπτωσης για τη χορήγηση της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής». Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας σιώπησε σχετικά με τα κριτήρια παροχής κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής σε σχετική Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης με αρ.πρωτ. 5920/6-6-2016.

Τα κριτήρια παροχής κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, αλλά και της δυνατότητας πρόβλεψης των ενδιαφερομένων αν δικαιούνται μετεγγραφή.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

– Ποια είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια για την παροχή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής σε φοιτητές από την Επιτροπή;

Loading...
  • europalso

    ideascentral