• Να εφαρμοστούν οι νόμοι για την ασφάλεια στις Εξόδους των σχολείων

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/05/2016 - 22:54 | Author: Newsroom

  Του Αθανάσιου Κατσίμπελη

  Στην Ελλάδα έχουμε νόμους που προβλέπουν συγκεκριμένα πράγματα για τις εξόδους των σχολείων αλλά η νομοθεσία προφανώς δεν τηρείται στις περισσότερες περιπτώσεις.

  Η ασφάλεια μαθητών, γονέων αλλά και του προσωπικού των σχολείων τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο.

  Οι τεχνικές οδηγίες για τις εισόδους των σχολείων έχουν δημοσιευτεί από το ΥΠΕΚΑ εδώ : http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DbpKMJDEqms%3D&tabid=879&language=el-GR

  Τα ελάχιστα που θα πρέπει να περιλαμβάνει μια Έξοδος Σχολικού κτηρίου με βάση τη νομοθεσία θα πρέπει να είναι :

  katsimpelis

  1.Διάβαση πεζών [διαγράμμιση στο οδόστρωμα]
  2.Ανυψωμένη διάβαση πεζών [«αναβαθμός»]
  3.Σήμανση [οριζόντια και κατακόρυφη]
  4.Κάγκελα [συνεχόμενα] στην είσοδο ως εμπόδιο εξόδου μαθητών [μόνο για Δημοτικά Σχολεία]
  5.Φωτεινή σηματοδότηση διάβασης πεζών [«πεζοφάναρο»] ενεργοποιούμενο με πάτημα κομβίου [μόνο τις ώρες λειτουργίας του σχολείου]
  Η είσοδος δε του σχολείου θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη με :
  Διαπλάτυνση πεζοδρομίου
  Κολωνάκια [για να μην ανεβαίνουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα]
  Απαγόρευση στάθμευσης στην πλευρά του ΟΤ της εισόδου  Πεζογέφυρα
  Κυκλοφοριακή ρύθμιση [π.χ. μονοδρόμηση]
  Πεζοδρόμηση
  Μετατροπή σε οδό ήπιας κυκλοφορίας [μπροστά από την είσοδο]

  Με βάση τον ΚΟΚ 52 και 109 και την ΥΑ ΦΕΚ B 1720/19.8.2009 σε οδούς, στις οποίες για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημάτων ή ο περιορισμός της κυκλοφορίας τους, μπορεί να ορίζεται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η δημιουργία ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματος ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
  Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι κατηγορίες των οδών στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία των ως άνω διαμορφώσεων ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων, οι προϋποθέσεις δημιουργίας ή τοποθέτησής τους, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ειδική σήμανση που πρέπει να εφαρμόζεται, κατά περίπτωση.

  (Στα έγγραφα σας επισυνάπτω τις ενέργειες που έχουν γίνει από την αρχή του σχολικού έτους ώστε να είναι ασφαλής η Είσοδος του σχολείου μας στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου.)

  eggrafo.katsimpelis3

  eggrafo.katsimpelis2

  eggrafo.katsimpelis3

  Αθανάσιος Κατσίμπελης
  Δάσκαλος, Μ.Εd – Νομικός
  http://katsimpelis.gr/

  Loading...