Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, “Κατήχηση και το μάθημα των Θρησκευτικών” (30.01.2017)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/02/2017 - 15:45 | Author: Newsroom

Παρακολουθήστε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιεροθέου με θέμα “Κατήχηση και το μάθημα των Θρησκευτικών”

κατά την εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως στο πνευματικό κέντρο, με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών προς τιμήν των εκπαιδευτικών.
Τό βράδυ ὥρα 7:00-9:00 στήν κατάμεστη ἀπό ἐκπαιδευτικούς αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος μετά τά εἰσαγωγικά ἀνέπτυξε τό θέμα του, τονίζοντας πέντε συγκεκριμένα σημεῖα.

Πρῶτον ὅτι ἡ Κατήχηση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μύηση στήν ζωή της, καί ἀνέφερε τίς Κατηχήσεις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, καί ὅτι τό ὁμολογιακό μάθημα συνδέεται μέ τίς Χριστιανικές Ὁμολογίες πού ἀναπτύχθηκαν στόν δυτικό εὐρωπαϊκό χῶρο.

Δεύτερον, τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα ποτέ δέν ἦταν κατηχητικό καί ὁμολογιακό, ἀλλά γνωσιολογικό, πολιτισμικό καί θρησκειολογικό. Τό πρόγραμμα καταρτίζεται ἀπό τό Κράτος, διδάσκεται ἀπό καθηγητές πού ἐκεῖνο ἐκπαιδεύει, διορίζει καί ἐλέγχει καί μέ σχολικά βιβλία πού τό ἴδιο ἀποστέλλει. Εἶναι ἕνα μάθημα στό ὁποῖο βαθμολογεῖται ὁ μαθητής καί τό ὁποῖο γίνεται μέ τήν ἐπιταγή τοῦ Συντάγματος, ὅπως ἑρμηνεύεται ὑπεύθυνα ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καί τά ἀνώτερα Διοικητικά Ἐφετεῖα.

Τρίτον ἀναφέρθηκε διεξοδικά, χρησιμοποιώνας εἰδική βιβλιογραφία, στήν διαφορά πού ὑπάρχει μεταξύ τοῦ προηγουμένου Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος καί τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν. Ἄλλη εἶναι ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος καί ἄλλη ἡ φιλοσοφία τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν. Πρόκειται γιά διαφορά στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον προσφέρεται τό μάθημα. Ἐπεσήμανε ὅτι τό προηγούμενο Ἀναλυτικό Πρόγραμμα ἀνταποκρινόταν πλήρως στίς σύγχρονες ἀπαιτήσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος ἐνῶ τό νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν ἐφαρμόζει τό λεγόμενο «θρησκευτικό γραμματισμό» μέ διαφορετικό τρόπο ἀπό ὅ,τι τό ἀνέπτυξε ὁ ἄγγλος εἰσηγητής του Andrew Wright.

Τέταρτον ἀνέπτυξε ποιά ἦταν ἡ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου σέ κοινή συνεδρίαση μέ τούς Κοσμήτορες καί τούς Προέδρους τῶν δύο Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης καί τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀπόφαση αὐτή προβλέπει τήν βελτίωση τοῦ παλαιοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος, ἐνῶ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐφαρμογή τά καλά στοιχεῖα τοῦ νέου προγράμματος Σπουδῶν.

Τέλος, πέμπτον, παρουσίασε σέ ποιά φάση βρίσκεται τό θέμα σήμερα, ὅτι συγκροτήθηκε Ἐπιτροπή ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν μελέτη τοῦ θέματος, ὥστε νά συζητηθῆ μέ τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς. Ἡ προσωπική του ἄποψη, πού διατυπώθηκε στά Συνοδικά Ὄργανα, εἶναι ἡ Ἐκκλησία νά διατυπώση διεξοδικά καί τεκμηριωμένα τήν ἄποψή της πῶς θά ἤθελε νά διδάσκεται τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα. Ἐπίσης, σημαντικό ρόλο ἔχουν καί οἱ διδάσκοντες καθηγητές.

Στό τέλος ἔγινε πολλές ἐρωτήσεις, ὅπως: –Γιατί δέν εἶστε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μέ τήν Ἐκκλησία; –Ποιά εἶναι ἡ σκοπιμότητα τῆς ἐπιμονῆς τῆς Πολιτείας γιά τίς ἀλλαγές; –Ποιά εἶναι ἡ στάση τῶν δύο Συλλόγων Θεολόγων, Π.Ε.Θ. καί ΚΑΙΡΟΣ; –Τά μαθήματα μύησης σέ πρακτικές ἄλλων θρησκειῶν πού γίνονται ἤδη ἀπό μερικούς καθηγητές καί δασκάλους στά σχολεῖα, ἔχουν σωτηριολογικές συνέπειες γιά τά παιδιά; –Ποιός εἶναι μεγαλύτερος κίνδυνος: Ἡ ἑτεροδοξοποίηση ἤ ἡ ἑτεροθρησκειοποίηση τοῦ μαθήματος; –Ποιά ἀντίδραση εἶναι πιό ἐνδεδειγμένη καί ἀποτελεσματική: τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἤ τῶν γονέων τῶν μαθητῶν; –Τό πόρισμα τῶν θεολόγων πού δίδαξαν πιλοτικά τό νέο πρόγραμμα εἶναι στήν διάθεση τῆς Ἐκκλησίας;

Ἡ συζήτηση περατώθηκε «ἀναγκαστικά» παρά τήν διάθεση τῶν ἐκπαιδευτικῶν γιά περαιτέρω συζήτηση, διότι συμπληρώθηκαν δύο ὧρες καί ἔπρεπε ἡ ἐκδήλωση νά κλείση.

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ ἐπίκαιρους ὕμνους ἀπό τόν Χορό Ἱεροψαλτῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ χοράρχη τόν πρωτοψάλτη κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο, καί περατώθηκε μέ δεξίωση γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς πού προσέφεραν οἱ Σύνδεσμοι Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου.

Ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος στόν χαιρετισμό του μίλησε γιά τήν ἀξία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἀναφέρθηκε εἰδικά στόν λόγο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρός τούς νέους.
Παρόντες ἦταν οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων τῆς πόλεως καί πολλοί καθηγητές καί διδάσκαλοι πού γέμισαν ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Loading...
  • europalso

    ideascentral