• Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών Παράλληλης σε πλήρους ωραρίου

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/11/2015 - 13:37 | Author: Newsroom

  Έγγραφο 179689/Ε2/9-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

  Αναφορικά με τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Α.Π.

  1,2 και 3 από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 46 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α), σας γνωρίζουμε τα εξής

  1. Οι Υπηρεσίες σας, αφού λάβουν υπόψη το ανωτέρω σχετικό (το οποίο επισυνάπτεται),αποστέλλουν τα ονόματα εκπαιδευτικών για τους οποίους προτείνεται η μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους ωραρίου.
  2. Η Υπηρεσία μας τροποποιεί την/τις απόφαση/άσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ενημερώνει τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

  Επισημαίνεται ότι η μετατροπή της σύμβασης αναπληρωτή εκπαιδευτικού δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης πρόσληψης.

  Διαβάστε το έγγραφο

  ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Loading...