• Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών παράλληλης από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/03/2015 - 12:01 | Author: Newsroom

  Απόφαση 41097/Ε2/12-3-2015 (ΑΔΑ:40Ω465ΦΘ3-ΓΔΗ) του Υπουργείου Παιδείας

  Τροποποιούμε τις αριθμ. 164474/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ: ΨΩΕΖ9-ΒΨΑ), 11871/Ε2/23-1-2015 (ΑΔΑ:Ω0ΗΒ9-8Τ7) και 27432/Ε2/18-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΒΜΥ465ΦΘ3-3Θ6) Υ.Α.

  μόνο ως προς την πρόσληψη των παρακάτω αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου, των οποίων η πρόσληψη μετατρέπεται, από την έκδοση της παρούσης, σε πλήρους ωραρίου, στην ίδια περιοχή, ως ακολούθως:

  Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...