Μεταθέσεις 2014 Τί καταστρατηγήθηκε με ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας (του Ν.Κορδή)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/07/2014 - 19:20 | Author: Newsroom

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΚΥΣΔΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.

ΕΤΟΣ 2014-2015.
O αιρετός εκπρόσωπος Κορδής Νεκτάριος στο ΚΥΣΔΕ δηλώνω ότι:
Η διαδικασία με την οποία καλούμαστε σαν Υπηρεσιακό Συμβούλιο να υπολογίσουμε κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναφέρει και η εγκύκλιος 97338/Δ2/24-06-2014, στηρίζεται στο ΠΔ 50/96, το οποίο ορίζει σαφώς στο άρθρο 4 παρ. 3, ότι οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και στο άρθρο 4 παρ. 1, ότι για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης. Όλα αυτά καταστρατηγήθηκαν με ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.
Η εγκύκλιος 97338/Δ2/24-06-2014 επικαλείται το άρθρο 7 του Ν. 3848/10, το οποίο αναφέρει ότι “για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών υπολογίζεται η τυχόν 2η ειδικότητα, η δυνατότητα διδασκαλίας με 2η ανάθεση”, ενώ για τις οργανικές θέσεις υπολογίζονται μόνο οι πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, πράγμα που είναι ασύμβατο.
Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία και με όσα ορίζει το ΠΔ 50/96 άρθρο 4, ήταν να υπολογίζονται οι οργανικές θέσεις με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας και τις ώρες της ομάδας σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα. Σύμφωνα, όμως με την εγκύκλιο, τα κενά και πλεονάσματα υπολογίζονται με την ψυχρή λογιστική της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων δια του συνολικού αριθμού ωρών υποχρεωτικού ωραρίου των «οργανικά ανηκόντων καθηγητών» σε κάθε περιοχή μετάθεσης. Η ενοποίηση των περιοχών μετάθεσης και των ομάδων σχολείων, σε συνδυασμό με το αυξημένο διδακτικό ωράριο, σκοπό έχει να δοθούν ελάχιστα κενά, προκειμένου να μην ικανοποιηθούν αιτήσεις συναδέλφων για μετάθεση και, παράλληλα, να δημιουργήσει διογκωμένα πλεονάσματα, για να οδηγηθούν σε νέες υποχρεωτικές μετατάξεις και μετακινήσεις χιλιάδες συνάδελφοι που θα χαρακτηριστούν «ολικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί».
Επίσης, πάγια θέση του εκπαιδευτικού κινήματος είναι ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών στα τμήματα να μην υπερβαίνει τους 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια. Εξάλλου, η εμπειρία προηγούμενων ετών έχει αποδείξει πως οι εκτιμήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων δεν λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας. Το ίδιο συμβαίνει και κατά τις φετινές μεταθέσεις αφού το Υπουργείο αρνείται να υιοθετήσει τις εκτιμήσεις τόσο των ΠΥΣΔΕ όσο και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Mάλιστα επιδιώκουν κάτι καινοφανές:να αποδεχτούν τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ επιλεκτικά εκτός από τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 για τους οποίους θα πάνε στις εκτιμήσεις του συστήματος! Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί κατά τι ο αριθμός των μεταθέσεων, αλλά θα δημιουργηθεί πρόβλημα στον κλάδο ΠΕ04, ο οποίος θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ενιαία κάτι που ορίζει και ο ν. 4186/13 . Χαρακτηριστικό τέλος της αντίληψης με την οποία αντιμετωπίζει τα συλλογικά όργανα είναι το γεγονός ότι ενώ είχε στη διάθεσή του τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ από τις 30/6/14 , τις κοινοποίησε στα μέλη του ΚΥΣΔΕ στις 16/7/14!
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απρόσωπα νούμερα που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για νέες υποχρεωτικές μετακινήσεις και απολύσεις, δεν θα επικυρώσω και δεν θα νομιμοποιήσω με την υπογραφή μου τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων και τους αντίστοιχους πίνακες μεταθέσεων, με βάση τους οποίους ικανοποιείται μόλις το 8,83% των αιτήσεων (741 σε σύνολο 8389), δηλώνοντας πως θα τους καταψηφίσω κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Θα παραμείνω στη συνεδρίαση για να ελέγξω την όλη διαδικασία.
Κορδής Νεκτάριος
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

Loading...
  • europalso

    ideascentral