Μεταπτυχιακό στα «Οικονομικά της Εκπαίδευσης»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/02/2017 - 20:17 | Author: Newsroom

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1455 τ Β, 24/5/2016)σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» (Π.Μ.Σ. – Ο.Ε.) είναι η μελέτη και η έρευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στον ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευση, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και τη μελέτη και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου .
4. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών σπουδών.
5. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας .
7. Δύο συστατικές επιστολές σε έντυπα του Π.Μ.Σ. από μέλη Δ.Ε.Π. ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών ή εκπαιδευτικών οργανισμών.
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αν υπάρχει, εφόσον η σχετική εμπειρία έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου.
9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
10. Aντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου, αν υπάρχει.
11. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών, αν υπάρχει.

Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Η Γραμματεία ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιμάζει για κάθε υποψήφιο αριθμημένο και πρωτοκολλημένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Loading...
  • europalso

    ideascentral