Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ – γνωστοποίηση υπουργικών αποφάσεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/09/2017 - 15:38 | Author: Newsroom

Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη

Από το Υπουργείο Παιδείας γίνεται ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ακόλουθων Αποφάσεων, που αφορούν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας:

1) Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ7/126862/Δ4/25-07-2017 με θέμα: «Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2735 και ημερομηνία δημοσίευσης 04-08-2017 (ΦΕΚ 2735/τ.Β΄/04.08.2017),

2) Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 με θέμα: «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.», η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2859 και ημερομηνία δημοσίευσης 21-08-2017 (ΦΕΚ 2859/τ.Β΄/21.08.2017), η οποία από τη δημοσίευσή της αντικαθιστά την ομότιτλη 26381/16-2-2017 (Β’ 490) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 114 και ημερομηνία δημοσίευσης 04-08-2017 ο νόμος 4485/04-08-2017 με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 4485/τ.Α΄/04.08.2017), στα άρθρα 78,79 και 89 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα και της Μαθητείας.

Ειδικότερα:

1. Στο εδάφια α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 78 ρυθμίζονται θέματα καταβολής επιδόματος του Ν. 4141/2013 και του Ν. 4093/2012 σε τέκνα που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας».

2. Στο Άρθρο 79 γίνoται αναφορά στη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Κ.) και στους σκοπούς τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και θέματα Μαθητείας.

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 89 μειώνεται ο αριθμός των ημερομισθίων στην ειδικότητα (300 από 600) των αποφοίτων των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που απαιτούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων.

Το αναφερόμενο πλαίσιο και κάθε σχετική πληροφορία για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia.

compass.mysch.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral