Μεταφορά πιστώσεων που μπορούν να δώσουν 500-600 προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/09/2017 - 16:34 | Author: Newsroom

Hαπόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας – 9.2 εκ ευρώ που δεν είχαν κατανεμηθεί μεταφέρονται για το έργο πληρωμή .

Αναλυτικά:

“Παρακαλούμε, όπως από το ακατανέμητο υπόλοιπο της ΣΑΕ 047 μεταφέρετε ποσό 9.200.000,00 ευρώ στο λογαριασμό κατηγορίας εξουσιοδοτήσεως πληρωμής του έργου με αριθμό 2014ΣΕ04700000 και τίτλο: «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», για την πληρωμή του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με: Α) το άρθρο 19 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 10/10.9.2015 (Α’ 108) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄) και στη συνέχεια με την παρ. 6 του άρθρου 82 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄) Β) την ΚΥΑ με αρ. 170321/Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ 2869/τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με αρ. 211409/Β3/23-12-2015 (ΦΕΚ 2865/τ. Β΄) και στη συνέχεια με την ΚΥΑ με αρ. 142254/Β1/Φ28/813/ 30-08-2017 (ΦΕΚ 3053/τ. Β΄) και Γ) το παραπάνω αναφερόμενο σχετικό. Ο λογαριασμός αυτός με ΚΑE 19-920-8211 θα πιστωθεί στο κεντρικό σας κατάστημα χωρίς υπόλογο.

Στη συνέχεια παρακαλούμε, με χρέωση του παραπάνω λογαριασμού του έργου 2014ΣΕ04700000 με 9.200.000,00 ευρώ, όπως μεταφέρετε το ποσό αυτό σε ειδικό λογαριασμό της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας (ΑΦΜ 090051291) με αριθμό λογαριασμού 614/540003-18 και IBAN GR09 0110 6140 0000 6145 4000 318 που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Loading...
  • europalso

    ideascentral