• Μερική Ανάκληση Τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/12/2017 - 18:33 | Author: Newsroom

  Με απόφασή της η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακάλεσε την απόφαση με αρ. πρωτ: 8143/28-7-2017 -ΑΔΑ:Ψ3ΕΛ4653ΠΣ-2ΣΝ-, με την οποία, μετά από σχετική πρόταση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας, είχαμε προβεί στην τοποθέτηση των κάτωθι εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών των κάτωθι

  Η ανάκληση λαμβάνει χώρα για λόγους νομιμότητας και συγκεκριμένα για λόγους παράβασης της εξωτερικής νομιμότητας η οποία συνίσταται στην εκπρόθεσμη εκ μέρους τους οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής τους δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ..:

  ….

  Αναπέμπουμε στο Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Λάρισας την απόφαση περί ανάκλησης της τοποθέτησης σε
  διευθυντικές θέσεις των παραπάνω εκπαιδευτικών προκειμένου το τελευταίο να επαναλάβει την από 27- 07-2017 πρότασή του περί τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. του νομού Λάρισας, μη συμπεριλαμβάνοντας στη νέα πρότασή του τα ονόματα των εν λόγω εκπρόθεσμων εκπαιδευτικών.

  Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παραμένουν στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Λάρισας.

  Στον ίδιο πίνακα παραμένουν και οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι αιτήσεις ήταν εκπρόθεσμες, είτε λόγω οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών τους δηλώσεων μετά την παρέλευση της 12ης νυχτερινής της 25ης -7- 2017, είτε λόγω κατάθεσης των αιτήσεων προτιμήσεων, επίσης μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας και οι οποίοι είναι:

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

  Των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Λάρισας

  Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

  Θέλουμε  με  το κείμενο  αυτό  να  ενημερώσουμε  τον  κλάδο  για  όσα  έλαβαν  χώρα   στο  τελευταίο διευρυμένο  υπηρεσιακό  συμβούλιο  με  αφορμή  την  συζήτηση  του  προϊσταμένου  με  τον  αιρετό  της ΔΑΚΕ  για  το  θέμα  των  κρίσεων  των  διευθυντών  και  συγκεκριμένα  την  διαδικασία  της  δήλωσης  προτίμησης  σχολείων  από  τους  υποψήφιους  διευθυντές. Συγκεκριμένα,  μας  έγινε  γνωστό ότι  το  ηλεκτρονικό σύστημα  αιτήσεων  δέχτηκε δηλώσεις προτίμησης σχολείων από υποψήφιους διευθυντές και  μετά  το  πέρας  της  προθεσμίας,  που  είχε οριστεί  στις  12:00 μμ  στις  25-7-2017 και  πως  η  παραβίαση  αυτή  ήταν  γνωστή  στον  αιρετό  της  ΔΑΚΕ,  ο  οποίος  ενημερώθηκε  από   τον  υπάλληλο  την  επόμενη  μέρα!!

  Ο κ. Κοντσιώτης,   μέλος  του  διευρυμένου  ΠΥΣΔΕ,  ουδέποτε,  όμως,  ενημέρωσε  τα  υπόλοιπα  μέλη  του  συμβουλίου   και  απέκρυπτε  εδώ και  τέσσερις  μήνες  πληροφορίες  που  προσβάλλουν  στην  ουσία  τη νομιμότητα της  όλης  διαδικασίας. Στην  συνεδρίαση, όταν  όλα  αυτά  αποκαλύφθηκαν,  καμιά εξήγηση  δεν  έδωσε  για  το  πώς  αυτός  και  με  ποια  αρμοδιότητα  συζήτησε  το  θέμα  και  γιατί  δεν  ενημέρωσε  τα  υπόλοιπα  μέλη  του  συμβουλίου  ώστε  να  επαναληφθεί η  διαδικασία  διαφυλλάσοντας της  αξιοπρέπεια  των  υποψηφίων.  Ισχυρίστηκε,  απλώς,  ότι  ο  προϊστάμενος  ήταν  γνώστης  του  προβλήματος  και   πως  είχε  ενημερωθεί  από  ηλεκτρονικό  μήνυμα, χωρίς  να  διευκρινήσει  από  ποιον  και  πώς  ο  ίδιος   ο  αιρετός  της ΔΑΚΕ  γνώριζε  για  την  ηλεκτρονική  αλληλογραφία  του  προϊσταμένου.

  Ο προϊστάμενος, αφού αρνήθηκε ότι γνώριζε κάτι τέτοιο, κάλεσε τους αρμόδιους υπαλλήλους να δώσουν διευκρινήσεις πάνω στο συγκεκριμένο  θέμα. Ο έλεγχος απέδειξε ότι, πράγματι, το σύστημα παρέμεινε για πάνω από μια ώρα ανοιχτό, καθώς μας προσκομίστηκε έγγραφο με τα ονόματα των υποψηφίων διευθυντών που οριστικοποίησαν την δήλωση τους μετά το τέλος της προθεσμίας,  από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι και 1 ώρα και 41 λεπτά αργότερα.

  Από την πλευρά μας περιμέναμε   μερικές  μέρες ελπίζοντας  ότι  θα  δοθούν κάποιες εξηγήσεις- διευκρινήσεις  από  την διεύθυνση και  από  τον  αιρετό  της  ΔΑΚΕ  αλλά…. σιγή ασυρμάτου. Επειδή όμως η  διαφάνεια  δεν  είναι  κενό  γράμμα  ούτε  απλή  διακήρυξη  αλλά  πράξεις, σήμερα  προβαίνουμε  σε  αυτό  που  οι  συνάδελφοι  μας  όρισαν  να  υλοποιούμε, την  πλήρη  ενημέρωση  με  πραγματικά  στοιχεία.

  Έχουμε  λοιπόν  να  καταθέσουμε  τις  εξής  εύλογες  για  κάθε  συνάδελφο  απορίες- ερωτήσεις :

  Α. Ο  αιρετός  της ΔΑΚΕ και μέλος του διευρυμένου συμβουλίου κ. Κοντσιώτης  που  γνώριζε  από  την  πρώτη στιγμή  το  περιστατικό  γιατί  δεν  ενημέρωσε  άμεσα  έτσι ώστε  να  συγκληθεί  έκτακτα  το  συμβούλιο  για να  αντιμετωπίσει  το περιστατικό;  Γιατί το αποσιωπούσε εδώ και 4 μήνες;

  Β. Για ποιο μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  που  παρέλαβε  ο  προϊστάμενος   μιλάει ο κ. Κοντσιώτης  και  αυτός  πως  γνωρίζει  και  αυτό  το  θέμα;  Από ποιον στάλθηκε  ποιος  το  παρέλαβε  και  ποιο  το περιεχόμενό του;

  Γ. Η διεύθυνση θα πάρει θέση ως προς το αδιάβλητο της διαδικασίας  των δηλώσεων και της σειράς προτίμησης των σχολείων από τους υποψήφιους διευθυντές;

  Δ. Τέλος  η   ηγεσία  του   Υπουργείου   Παιδείας   καθώς  και    η  περιφερειακή  Διευθύντρια  είναι  γνώστες  αυτής  της   κατάστασης;   και  τι  προτίθενται  να  κάνουν  για  τα  παραπάνω ;

             Κοντελές Δημήτρης                                                                                   Ρεμπάπης Παναγιώτης

  Τακτικό αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Λάρισας                                    Αναπληρωματικό αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Λάρισας                                                                                                                                                                                                                                                          

  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  Loading...