“Μερικές επεξηγήσεις για το θέμα μετατροπής μορίων”

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/06/2018 - 20:46 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ

Δεν είχαμε σκοπό να επανέλθουμε με νομικούς και ηθικούς προβληματισμούς στο ζήτημα του ορθού επανυπολογισμού των μορίων των μεταταγμένων συναδέλφων των μη κοινών ειδικοτήτων, δεδομένου ότι το όλο θέμα πήρε τον δρόμο του και ο κάθε συνάδελφος αναλαμβάνει την ευθύνη των ενεργειών του. Αναγκαζόμαστε όμως, διότι έχουν γραφεί και ακουστεί άφθονες ανακρίβειες, εκφοβιστικά σχόλια και έχουν εξαχθεί ανακριβή συμπεράσματα που δεν στηρίζονται πουθενά και αποτελούν είτε προϊόν άγνοιας είτε προϊόν, επιτρέψτε μας να πούμε, κακοβουλίας. Αφού λοιπόν πρώτα προσπαθήσουμε να διασκεδάσουμε όλα τα παραπάνω, θα καταλήξουμε σε ένα ενωτικό κάλεσμα για καθολική και οριζόντια εφαρμογή του ορθού υπολογισμού των μορίων.

Αρχικά είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τις ενέργειες στις οποίες είχε προβεί η συντονιστική επιτροπή, όταν το πρόβλημα των μορίων ήρθε για πρώτη φορά στην επιφάνεια, πριν από περίπου δύο χρόνια: Συνετάγησαν έντυπα – υποδείγματα αιτήσεων χορήγησης υπολογισμού μορίων, αιτήσεων ορθού υπολογισμού τους και ενστάσεων για εσφαλμένο υπολογισμό και χορηγήθηκαν δωρεάν στους συναδέλφους προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν στις κατά τόπους διευθύνσεις. Kατόπιν συνετάγη και πάλι δωρεάν εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία συναδέλφων των μη κοινών ειδικοτήτων και επιδόθηκε στο υπουργείο, με την οποία ζητήθηκε η οριζόντια εφαρμογή του ορθού υπολογισμού των μορίων για όλους τους συναδέλφους. Για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε τo σχετικό link.

Συντονιστική επιτροπή μεταταγμένων του Ν.4172: Επείγουσα ανακοίνωση για συναδέλφους μη κοινών ειδικοτήτων ενόψει μεταθέσεων

Η ενέργειά μας αυτή έτυχε από τότε υποστήριξης και από πολλές επιστημονικές ενώσεις. Δηλαδή καθίσταται σαφές ότι και τότε και τώρα η συντονιστική επιτροπή υποστηρίζει την καθολική και οριζόντια εφαρμογή του ορθού και δικαστικά τεκμηριωμένου υπολογισμού για όλους τους συναδέλφους.

Η συνέχεια είναι γνωστή στους περισσότερους: Το υπουργείο τίποτε δεν έπραξε, παρά μόνο απέστειλε οδηγίες στις κατά τόπους διευθύνσεις να μην εφαρμόζουν τον υπολογισμό, που έγινε δεκτός από το Δικαστήριο, σε κανέναν άλλον εκπαιδευτικό, παρά μόνο σε αυτούς που τυχόν είχαν δικαιωθεί δικαστικά. Έτσι η δικαστική προσφυγή για τους θιγόμενους κατέστει μονόδρομος και ως εκ τούτου δικαιώθηκαν από τότε και άλλοι συνάδελφοι. Πλέον η κατάθεση ενστάσεων είναι η μόνη λύση για την επίτευξη του σκοπού μας, που είναι η καθολική εφαρμογή, ιδανικά πριν από οποιαδήποτε δικαστική πρσφυγή. Ίσως με την μαζική κατάθεση ενστάσεων, οι οποίες και πάλι διανέμονται δωρέαν, εξαναγκαστεί το υπουργείο να την εφαρμόσει, αν και απαιτείται για αυτό και νομοθετική τροποποίηση. Αισθανόμαστε ικανοποίηση που κάποιες επιστημονικές ενώσεις, όπως η ένωση Γαλλικής (PA.SY.KA.GA – a.p.e.l.f ), μετά το αποτέλεσμα της πιλοτικής δίκης, προτρέπει τα μέλη της να πράξουν το ίδιο. Είναι σίγουρο ότι με την προτροπή της αυτή επιτελεί με υπευθυνότητα και πληρότητα το έργο της, που είναι η ενημέρωση και προστασία όλων των μελών της χωρίς διακρίσεις.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δικαστικές αποφάσεις εφαρμόζουν ακριβώς την πάγια διαδικασία που επιτάσσουν, τα ΠΔ 50/96 και 100/97 με αυθεντική δικαστική ερμηνεία που προσιδιάζει στην συγκεκριμένη, μοναδική και εφάπαξ περίπτωση, δηλαδή των υποχρεωτικών μετατάξεων του Ν. 4172/13, όπου δηλαδή δεν υπάρχουν στην βαθμίδα όπου μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί των μη κοινών ειδικοτήτων προϋπάρχοντες εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου και άρα δεν τίθεται θέμα προστασίας αυτών με την μετατροπή των μορίων. Αντίθετα η μετατροπή θα ηταν άνευ σημασίας εάν η μοριοδότηση της δευτεροβάθμιας ήταν ίδια με την μοριοδότηση της πρωτοβάθμιας, ακόμα και αν υπηρετούσαν στην βαθμίδα εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου. Επομένως με αυτήν την δικαστική διάγνωση, την οποία σημειωτέον αρχικά το υπουργείο αποδέχθηκε μη ασκώντας έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθίσταται επιτακτική, η τροποποίηση του Π.Δ. 50/1996, με την εισαγωγή σχετικής παραγράφου που θα προβλέπει την μη μετατροπή των μορίων της βαθμίδας από την οποία μετατάσσεται ένας εκπαιδευτικός σε μόρια της βαθμίδας στην οποία μετατάσσεται εφόσον δεν προϋπάρχει στην βαθμίδα αυτή εκπαιδευτικός του ιδίου κλάδου και ειδικότητας.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως, ότι ειδικά η τελευταία δικαστική απόφαση (αριθμός 169/2018) επικυρώνει και δικαστικά το γεγονός ότι είναι ατυχής η σύγκριση των μορίων της μετάταξης με τα μόρια της πρωτοβάθμιας και ως εκ τούτου αφαιρεί το σημαντικότερο επιχείρημα των προϋπαρχόντων κατά των μετατάξεων, ότι δηλαδή οι μεταταγμένοι ήρθαμε με λίγα μόρια δευτεροβάθμιας και μετάταξης σε σύγκριση με τα μόρια των προυφισταμένων πρωτοβαθμίων, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον, αυτό διαγνωσμένο και δικαστικά, θέμα σύγκρισης των μορίων. Αυτά ως προς το νομικό σκέλος, με την υποσημείωση ότι δεν έχει παρέλθει η προθεσμία προσβολής των πινάκων, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η με βάση αυτούς οριστική τοποθέτηση που αποτελεί την τελευταία πράξη της Διοίκησης με τα εσφαλμένα μόρια και άρα η προθεσμία ένστασης ξεκινά το αργότερο από την έκδοση των πράξεων τοποθέτησης για τον καθένα και επιπροσθέτως και σε όσες διευθύνσεις έχει εκδοθεί πιο πριν επικαιροποιημένος πίνακας μορίων, υπάρχει ανάγκη προσβολής και αυτού με ένσταση, ανεξαρτήτως προσβολής ή όχι του παλαιότερου πίνακα.

Κατά τα λοιπά κανένας φόβος δεν υπάρχει μήπως μαζικές ενστάσεις γίνουν η αιτία και ανασταλεί η διαδικασία απόδοσης των οργανικών θέσεων, ό,τι περί του αντιθέτου λέγεται, δεν αποτελεί προϊόν λογικής και νηφάλιας σκέψης.Η πολιτική βούληση είναι να αποδοθούν οι οργανικές, αυτή δεν αλλάζει με τέτοια ευκολία και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Ο φόβος δεν έχει θέση στις Δημοκρατίες. Δεν είμαστε υπήκοοι αλλά πολίτες μιάς ευνομούμενης και συνταγματικής πολιτείας. Πόσο μάλιστα όταν και η Δικαστική εξουσία είναι στο πλάι μας και έχει αναγνωρίσει το δίκαιο των επιχειρημάτων μας. Όλα τα άλλα περί ελλειπούς νομικής υποστήριξης της υπόθεσης εκ μέρους των δικηγόρων του Δημοσίου δεν αντέχουν κανενός σχολιασμού. Και μόνο το γεγονός ότι το υπουργείο δεν άσκησε έφεση, αποδεικνύει την ορθότητα και πληρότητα του νομικού μας οπλοστασίου, διότι το σκεπτικό των αποφάσεων είναι απολύτως τεκμηριωμένο και στηριγμένο νομικά, αντιγράφωντας σε πολλες περιπτώσεις το περιεχόμενο των αιτήσεων ακύρωσης του νομικού μας συμπαραστάτη.

Σχετικά τώρα με το ηθικό σκέλος της υπόθεσης, σκόπιμο είναι να παρατεθεί ένα απόσταγμα των όσων μας έχουν ειπωθεί από συναδέλφους, οι οποίοι εθίγησαν κατάφωρα από τον εσφαλμένο υπολογισμό των μορίων: Υπάρχουν συνάδελφοι που από την παράνομη και ακυρωμένη κατά το Δικαστήριο μετατροπή, έχασαν ακόμα και πενήντα (50) μόρια, κερδισμένα με αίμα και δάκρυ. Ορισμένοι δε εξαιτίας της μετατροπής βλέπουν ακόμα και τους μαθητές τους, που λέει ο λόγος, να τους ξεπερνούν στον πίνακα μορίων και να τοποθετούνται αυτοί αντί για εκείνους. Όσοι δεν έχασαν μόρια είναι κυρίως αυτοί που υπηρέτησαν σε αστικά κέντρα στην δευτεροβάθμια, κατά συνείδηση και για ευκολία, σε αντίθεση με αυτούς που έχασαν, οι οποίοι ενσυνείδητα υπηρέτησαν στα βουνά και στα λαγκάδια για να αποθησαυρίσουν τα πολλά μόρια. Πόσο ανεκτό, ηθικό και έντιμο μπορεί να είναι αυτό; Κανείς από αυτούς τους συναδέλφους, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να αισθάνεται ντροπή, αλλά αντίθετα θα πρέπει να αισθάνεται ικανοποίηση από το γεγονός ότι προασπίζει με τον πιο νόμιμο τρόπο τα δικαιώματά του. Ίσως αυτοί οι συνάδελφοι με το θάρρος τους, σταθούν η αιτία που θα υπάρξει μία μεταβολή του υπουργείου με περιεχόμενο την καθολική εφαρμογή του ορθού υπολογισμού.

Όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχια. Την στιγμή ετούτη τα έργα μετράνε και θα έχουν αποτέλεσμα. Άλλωστε ειπώθηκαν τόσα πολλά, άλλοτε αθώα, άλλοτε από άγνοια και άλλοτε, πολύ φοβόμαστε, και από σκοπιμότητα, τα οποία μόνο διχόνοια και μίσος σπέρνουν. Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις επιστημονικές ενώσεις των μη κοινών ειδικοτήτων, μετά το πέρας της διαδικασίας των τοποθετήσεων και των ενστάσεων που θα κατατεθούν, να απευθύνουμε από κοινού, η συντονιστική επιτροπή με τις επιστημονικές ενώσεις, μία ανοιχτή επιστολή στο υπουργείο, με την οποία θα ζητάμε την καθολική και οριζόντια εφαρμογή του δικαστικώς αναγνωρισμένου υπολογισμού των μορίων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των μη κοινών ειδικοτήτων.

Αυτό είναι το έντιμο και ηθικό και αποτελεί καθήκον μας έναντι των συναδέλφων μας.

Loading...
  • europalso

    ideascentral