Μειώσεις κονδυλίων για μόνιμους, αυξήσεις για αναπληρωτές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/12/2014 - 13:51 | Author: Newsroom

Μπορεί το συνολικό ποσό που προβλεπόταν για τις πληρωμές και τις υπηρεσίες να μειώθηκε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και για τη δευτεροβάθμια στον προϋπολογισμό του 2015 ωστόσο αυξήθηκαν οι διαθέσιμες πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό σε αντίθεση με τις πιστώσεις για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα, για τον προϋπολογισμό του 2014, το αντίστοιχο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προέβλεπε 10.000.000 ευρώ για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και 15.000.000 ευρώ για την πρωτοβάθμια ενώ το έγγραφο του 2015 αυξάνει το ποσό στα 17.790.000 για τη δευτεροβάθμια και στα 23.265.000 για αμοιβές αναπληρωτών σε πρωτοβάθμια.

Δηλαδή με βάση την κατανομή του 2014 για τις αμοιβές των αναπληρωτών προορίζονταν 25.000.000 ευρώ, ενώ στην κατανομή του 2015 προορίζονται 41.055.500 ευρώ. Έχουμε μια αύξηση που φθάνει τις 64 ποσοστιαίες μονάδες.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΕ/ΕΦ

2014

2015

ΔΙΑΦΟΡΑ

344/210

15.000.000

23.265.000

+55,1%

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΕ/ΕΦ

2014

2015

ΔΙΑΦΟΡΑ

344/220

10.000.000

17.790.000

+77,9%

Τι προβλέπεται για μόνιμους εκπαιδευτικούς

Μπορεί όπως προειπώθηκε να αυξήθηκαν κατά 64% οι πιστώσεις για τους αναπληρωτές δε συμβαίνει όμως το ίδιο και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όπως φαίνεται από την αντιπαραβολή της κατανομής των πιστώσεων στους διάφορους κωδικούς που παρουσιάζει το news.gr.

Στο βασικό μισθό παρατηρείται μείωση της τάξης του 4,67% ενώ στην κατανομή των πιστώσεων υπάρχει κονδύλι αποζημίωσης του προσωπικού που απολύεται ύψους 80.000 ευρώ.

Μειώσεις έχουμε και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η μείωση του κονδυλίου για το βασικό μισθό φθάνει το 8.45% ενώ ο μοναδικός κωδικός που παρουσιάζει αύξηση όπως και στη δευτεροβάθμια είναι οι εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς που στη δευτεροβάθμια το ποσό αυξήθηκα κατά 17.500.000 περίπου (35%) συγκριτικά με το 2014 ενώ στα ίδια επίπεδα ποσοστού είναι η αύξηση και για την πρωτοβάθμια, 34,5% ήτοι 14.500.000 περισσότερα συγκριτικά με το 2014.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

2014

2015

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.336.800.000

1.274.337.200

-62.462.800

-4,67%

ΟΙΚΟΓ.ΠΑΡΟΧΗ

45.000.000

42.631.400

-2.368.600

-5,26%

ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ. ΒΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

650.000

581.300

-68.700

-10,57%

ΕΠ.ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

22.120.000

21.315.700

-804.300

-3,64%

ΕΠΙΔ.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ

16.000.000

14.534.500

-1.465.500

-9,16%

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

127.000

115.500

-11.500

-9,06%

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ

80.000

77.000

-3.000

-3,75%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

650.000

639.400

-10.600

-1,63%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

49.550.000

67.000.000

17.450.000

35,22%

ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ

78.000.000

67.000.000

-11.000.000

-14,10%

ΣΥΝΟΛΟ

1548979014

1488234015

-60.744.999

-3,92%

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

2014

2015

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.358.000.000

1.243.250.400

-114.749.600

-8,45%

ΟΙΚΟΓ.ΠΑΡΟΧΗ

43.000.000

38.757.700

-4.242.300

-9,87%

ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ. ΒΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

720.000

544.100

-175.900

-24,43%

ΕΠ.ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

33.000.000

25.191.300

-7.808.700

-23,66%

ΕΠΙΔ.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ

18.000.000

14.533.400

-3.466.600

-19,26%

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

150.000

144.400

-5.600

-3,73%

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ

150.000

144.400

-5.600

-3,73%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

950.000

225.300

-724.700

-76,28%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

42.000.000

56.500.000

14.500.000

34,52%

ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ

75.000.000

66.500.000

-8.500.000

-11,33%

ΣΥΝΟΛΟ

1570972014

1.445.793.015

-125.178.999

-7,97%

Καλόγηρος Βασίλειος NEWS.GR

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral