• Μειώσεις κονδυλίων για μόνιμους, αυξήσεις για αναπληρωτές

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/12/2014 - 13:51 | Author: Newsroom

  Μπορεί το συνολικό ποσό που προβλεπόταν για τις πληρωμές και τις υπηρεσίες να μειώθηκε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και για τη δευτεροβάθμια στον προϋπολογισμό του 2015 ωστόσο αυξήθηκαν οι διαθέσιμες πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό σε αντίθεση με τις πιστώσεις για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

  Συγκεκριμένα, για τον προϋπολογισμό του 2014, το αντίστοιχο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προέβλεπε 10.000.000 ευρώ για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και 15.000.000 ευρώ για την πρωτοβάθμια ενώ το έγγραφο του 2015 αυξάνει το ποσό στα 17.790.000 για τη δευτεροβάθμια και στα 23.265.000 για αμοιβές αναπληρωτών σε πρωτοβάθμια.

  Δηλαδή με βάση την κατανομή του 2014 για τις αμοιβές των αναπληρωτών προορίζονταν 25.000.000 ευρώ, ενώ στην κατανομή του 2015 προορίζονται 41.055.500 ευρώ. Έχουμε μια αύξηση που φθάνει τις 64 ποσοστιαίες μονάδες.

  ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

  ΚΑΕ/ΕΦ

  2014

  2015

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  344/210

  15.000.000

  23.265.000

  +55,1%

  ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

  ΚΑΕ/ΕΦ

  2014

  2015

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  344/220

  10.000.000

  17.790.000

  +77,9%

  Τι προβλέπεται για μόνιμους εκπαιδευτικούς

  Μπορεί όπως προειπώθηκε να αυξήθηκαν κατά 64% οι πιστώσεις για τους αναπληρωτές δε συμβαίνει όμως το ίδιο και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όπως φαίνεται από την αντιπαραβολή της κατανομής των πιστώσεων στους διάφορους κωδικούς που παρουσιάζει το news.gr.

  Στο βασικό μισθό παρατηρείται μείωση της τάξης του 4,67% ενώ στην κατανομή των πιστώσεων υπάρχει κονδύλι αποζημίωσης του προσωπικού που απολύεται ύψους 80.000 ευρώ.

  Μειώσεις έχουμε και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η μείωση του κονδυλίου για το βασικό μισθό φθάνει το 8.45% ενώ ο μοναδικός κωδικός που παρουσιάζει αύξηση όπως και στη δευτεροβάθμια είναι οι εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς που στη δευτεροβάθμια το ποσό αυξήθηκα κατά 17.500.000 περίπου (35%) συγκριτικά με το 2014 ενώ στα ίδια επίπεδα ποσοστού είναι η αύξηση και για την πρωτοβάθμια, 34,5% ήτοι 14.500.000 περισσότερα συγκριτικά με το 2014.

  ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

  2014

  2015

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΠΟΣΟΣΤΟ

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  1.336.800.000

  1.274.337.200

  -62.462.800

  -4,67%

  ΟΙΚΟΓ.ΠΑΡΟΧΗ

  45.000.000

  42.631.400

  -2.368.600

  -5,26%

  ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ. ΒΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

  650.000

  581.300

  -68.700

  -10,57%

  ΕΠ.ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

  22.120.000

  21.315.700

  -804.300

  -3,64%

  ΕΠΙΔ.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ

  16.000.000

  14.534.500

  -1.465.500

  -9,16%

  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

  127.000

  115.500

  -11.500

  -9,06%

  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ

  80.000

  77.000

  -3.000

  -3,75%

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

  650.000

  639.400

  -10.600

  -1,63%

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  49.550.000

  67.000.000

  17.450.000

  35,22%

  ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ

  78.000.000

  67.000.000

  -11.000.000

  -14,10%

  ΣΥΝΟΛΟ

  1548979014

  1488234015

  -60.744.999

  -3,92%

  ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

  2014

  2015

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΠΟΣΟΣΤΟ

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  1.358.000.000

  1.243.250.400

  -114.749.600

  -8,45%

  ΟΙΚΟΓ.ΠΑΡΟΧΗ

  43.000.000

  38.757.700

  -4.242.300

  -9,87%

  ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ. ΒΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

  720.000

  544.100

  -175.900

  -24,43%

  ΕΠ.ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

  33.000.000

  25.191.300

  -7.808.700

  -23,66%

  ΕΠΙΔ.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ

  18.000.000

  14.533.400

  -3.466.600

  -19,26%

  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

  150.000

  144.400

  -5.600

  -3,73%

  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ

  150.000

  144.400

  -5.600

  -3,73%

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

  950.000

  225.300

  -724.700

  -76,28%

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  42.000.000

  56.500.000

  14.500.000

  34,52%

  ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ

  75.000.000

  66.500.000

  -8.500.000

  -11,33%

  ΣΥΝΟΛΟ

  1570972014

  1.445.793.015

  -125.178.999

  -7,97%

  Καλόγηρος Βασίλειος NEWS.GR

  Loading...