• Μειωμένος είναι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το 2015

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/11/2014 - 01:13 | Author: Newsroom

  Μειωμένος είναι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το 2015 όπως προκύπτει από τα αριθμητικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

  Συγκεκριμένα προβλέπονται για το Υπουργείο Παιδείας 4.331.000.000 έναντι 4.587.329.000 ευρώ του 2014. Προκύπτει λοιπόν μια διαφορά της τάξης των 256.329.000 ευρώ. Ελαφρά λιγότερα κονδύλια προβλέπονται και από τις δημόσιες δαπάνες αφού για το 2015 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 474.000.000 έναντι 490.000.000 του 2014.

  Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2015 Διαφορά
  4.587.329.000 4.331.000.000 -5.59%
  Δημόσιες Επενδύσεις 2014 Δημόσιες Επενδύσεις 2015 Διαφορά
  490.000.000 474.000.000 -3.26%

  Όσον αφορά την Αθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρατηρείται μείωση των δαπανών συγκριτικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2014. Η μείωση είναι μεγαλύτερη για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση συγκριτικά με τη Δευτεροβάθμια.

  Προϋπολογισμός 2014 2015 Διαφορά Ποσοστό
  Πρωτοβάθμια 1.596.782.000 1.481.584.000 -115.981.000 -7.26%
  Δευτεροβάθμια 1.577.718.000 1.525.567.000 -52.151.000 -3.3%

  Μείωση δαπανών για αποδοχές μονίμων και αναπληρωτών

  Για αποδοχές και συντάξεις στην Αθμια εκπαίδευση το 2014 είχαν προβλεφθεί 1.590.470.000 ευρώ. Με την κατανομή που είχε κάνει το Υπουργείο Παιδείας είχε διαθέσει 19.500.000 ευρώ για αναπληρωτές και 1.570.970.000 για αποδοχές πολιτικών υπαλλήλων ( τακτικοί και ΙΔΑΧ).

  Στον προϋπολογισμό του 2015 προβλέπονται λιγότερα χρήματα για μισθοδοσίες καθώς το ποσό διαμορφώνεται στο 1.475.646.000 και είναι μειωμένο κατά 114.824.000 ευρώ. Πιθανή είναι η μείωση των δαπανών για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

  Μείωση παρατηρείται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 2014 το ποσό για αποδοχές και συντάξεις ανέρχονταν σε 1.561.977.000 με το 1.548.977.000 να πηγαίνει στις αποδοχές των τακτικών υπαλλήλων και ΙΔΑΧ και τα 13.000.000 σε αναπληρωτές. Για το 2015 το ποσό ανέρχεται σε 1.511.062.000 μειωμένο κατά 50.915.000.

  ΑΘΜΙΑ

  2014

  2015

  ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  1.590.470.000

  1.475.646.000

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΙΔΑΧ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

  ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΙΔΑΧ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ

  1.570.970.000

  19.500.000

  ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  ΒΘΜΙΑ

  2014

  2015

  ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  1.561.977.000

  1.511.062.000

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΙΔΑΧ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

  ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΙΔΑΧ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ

  1.548.977.000

  13.000.000

  ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

  Σημ: Έχει γίνει σύγκριση των σχεδίων των προϋπολογισμών 2014 και 2015.

  Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

  Loading...