Μαθητές ΕΠΑ.Λ.: «Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού…»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/08/2016 - 22:34 | Author: Newsroom

Μαθητές ΕΠΑ.Λ.: «Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού…»

Κύριε Υπουργέ,

Διαβάζοντας την Υ.Α. με Αριθ. Πρωτ.: 98130/Δ4/ 15-06-2016 με θέμα: «Έγγραφές για τη σχολική χρονιά 2016-2017» η οποία αφορά τα .

και την Υ.Α. με Αριθμ. 108279/Δ2 ΦΕΚ 2182/14-7-2016 που αφορά τα ΓΕ.Λ με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο» διαπίστωσα μια ιδιαίτερη φροντίδα για τους μαθητές/-τριες των ΓΕ.Λ. σε σχέση με τους μαθητές/-τριες των ΕΠΑ.Λ. για κοινά θέματα.

Θα σας παραθέσω πιο κάτω ορισμένα απ΄ αυτά.

Οι μαθητές/-τριες των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) επιλέγουν Τομέα στη Β΄τάξη έως την Τετάρτη 14/9/2016 όπως προκύπτει από τα συμφραζόμενα της Υ.Α. με αριθ. πρωτ.: 98130/Δ4/ 15-06-2016 η οποία αναφέρει ότι: «Τα στοιχεία των μαθητών καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Myschool έως και την Τετάρτη 14/9/2016», ενώ οι μαθητές/-τριες της Β΄ και Γ΄ του (ΓΕ.Λ.) μπορούννα αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού στις 30 και 20 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Υ.Α. με αριθμ. 108279/Δ2 ΦΕΚ 2182/14-72-016.

Η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 16/9/2016 για τα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την πιο πάνω Υ.Α. η οποία αναφέρει ότι « Η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 16/9/2016», ενώ για τα ΓΕΛ η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων θα πραγματοποιηθεί, όπως προκύπτει από την Υ.Α. που τα αφορά, μετά από τις 30 Σεπτεμβρίου για τη Β΄ τάξη και μετά τις 20Σεπτεμβρίου για τη Γ΄ τάξη γιατί: 1. έως τότε θα μπορούν να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και 2. για τις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄- ΙΒ΄ θα πρέπει να εισηγηθούν οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης οι οποίοι θα εγκρίνουν ή όχι τα ολιγομελή.

Όλα τα ολιγομελή των ΕΠΑ.Λ. θα κόβονται από τον Υπουργό απευθείας. Το ίδιο θα γίνει μόνο για τα ολιγομελή των ΓΕ.Λ. της Α΄-Γ΄ κατηγορίας. Για τις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄-ΙΒ΄ των ΓΕ.Λ. αποφασίζει για την έγκριση ή μη λειτουργίας τμημάτων ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πράγμα που δεν ισχύει για τους μαθητές/-τριες των ΕΠΑ.Λ..

Οι εκπρόθεσμα εγγραφέντες μαθητές/-τριες στα ΕΠΑ.Λ. – 10 μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων – δεν έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης σε οποιοδήποτε τμήμα θέλουν παρά μόνο στα ήδη εγκεκριμένα τμήματα γιατί τα τμήματα θα έχουν κοπεί ή εγκριθεί έως την Παρασκευή 16/9/2016 ενώ η προθεσμία για τις εκπρόθεσμες εγγραφές λήγει στις 22/09/2016. Στα ΓΕ.Λ. πρόβλημα θα έχουν, για το ίδιο θέμα, οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης για 2 μέρες ενώ οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα θέμα διότι η έγκριση των ολιγομελών τους θα γίνει μετά τις 30 Σεπτεμβρίου.

Με την απόφασή σας να επιτρέπετε τις μετεγγραφές έως την Παρασκευή 14/10/2016 από ΕΠΑ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ. και από ΓΕ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ. αλλά μόνο στα ήδη εγκεκριμένα τμήματα είναι πέρα για πέρα άδικη. Αν κόπηκε π.χ. ένας Τομέας στη Β΄ την Παρασκευή 16/9/2016 για έναν μαθητή/-τρια και μετά έρθει ένας ή και περισσότεροι μαθητές/-τριες με μετεγγραφή έως την Παρασκευή 14/10/2016 -μεσολαβεί ένας μήνας περίπου- ο Τομέας θα έχει διαλυθεί και οι μαθητές/-τριες θα είναι είτε σε άλλο Τομέα στο σχολείο τους, είτε σε άλλο σχολείο τις ίδιας πόλης ή και άλλης πόλης.

Να συνυπολογίσετε όταν εκδώσετε την Υ.Α. για τα ολιγομελή των ΕΠΑ.Λ. ότι αυτά έχουν στη Β΄ Τάξη 9 τομείς επαγγελματικών σπουδών ενώ τα ΓΕ.Λ έχουν 2 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού. Στη δε Γ΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές/-τριες θα επιλέγουν μια από τις 36 ειδικότητες που τους προσφέρονται ενώ οι μαθητές/-τριες των ΓΕ.Λ επιλέγουν μια από τις 3 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Κύριε Υπουργέ,

τα παιδιά των ΕΠΑΛ απαιτούν να έχουν ισότιμη τουλάχιστον μεταχείριση έναντι των παιδιών των ΓΕ.Λ.. Καλό είναι να μην τους προσθέτουμε καινούρια προβλήματα – εμπόδια- στα ήδη υπάρχοντα. Έτσι κι αλλιώς όλοι γνωρίζουμε ότι τα πιο πολλά απ΄ αυτά προέρχονται από οικογένειες που δεν έχουν ούτε τις οικονομικές δυνατότητες, ούτε πρόσβαση σε άλλες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε.

Επιθυμία των μαθητών/τριών, των γονιών τους και των καθηγητών/τριών τους είναι να σπουδάσουν αυτό που θέλουν στην πόλη τους και στο σχολείο τους χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις.

Υ.Γ. Σας καταθέτω και μία πρόταση για τα ολιγομελή των ΕΠΑ.Λ. που νομίζω ότι κανένας συνάδελφος δεν θα διαφωνήσει αν τη διαβάσει προσεκτικά και ταυτόχρονα θα ωφεληθούν οι μαθητές/τριες μας οι οποίοι θα αισθανθούν ότι η πολιτεία δεν τους διώκει και δεν τους αντιμετωπίζει σαν τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού……..

Πρόταση για καθορισμό αριθμού μαθητών ανά τμήμα, τομέα και ειδικότητα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Α. Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι δύο (22).

Β. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:

1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές

2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές

3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές

4. Αν στην πόλη λειτουργεί ένα μόνο ΕΠΑ.Λ. ο ελάχιστος αριθμός μαθητών των παραγράφων 1,2 και 3 καθορίζεται σε έξι (06), οκτώ (08)και δέκα (10) αντίστοιχα.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και κατώτερος αριθμός μαθητών από τους προβλεπόμενους στις προηγούμενες παραγράφους.

Προθεσμίες για την αλλαγή του μαθήματος επιλογής

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Γ. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

1. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέα στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε δώδεκα (12).

2. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε εννέα (9).

3. Αν στην πόλη λειτουργεί ένα μόνο ΕΠΑ.Λ. ο ελάχιστος αριθμός μαθητών των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται σε δέκα (10) και επτά (7) αντίστοιχα.

4.Αν στην πόλη λειτουργούν περισσότερα από ένα ΕΠΑ.Λ, αλλά λειτουργεί τομέας στη Β’ τάξη ή ειδικότητα στη Γ΄ τάξη που δεν λειτουργεί σε άλλο ΕΠΑ.Λ, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται σε δέκα (10) και επτά (7) αντίστοιχα.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και κατώτερος αριθμός μαθητών από τους προβλεπόμενους στις προηγούμενες παραγράφους.

6. Οι εισηγήσεις για τα ολιγομελή τμήματα των πραγματικά φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να καταθέτονται για έγκριση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Αποστολόπουλος Δημήτριος

Loading...
  • europalso

    ideascentral