Μαθησιακές δυσκολίες: Η λίστα με τα ΚΕΔΔΥ Οδηγίες για την διάγνωση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/07/2016 - 16:47 | Author: Newsroom

Τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά παρουσιάζουν που έχουν επίπτωση στην επίδοσή τους στα σχολικά τους μαθήματα.

Πηγή στοιχείων: Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας

Όσοι γονείς έχουν την υποψία ότι τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μπορούν να καταφύγουν σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διάγνωση και την αξιολόγηση των . Οι φορείς αυτοί είναι τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών τα γνωστά , τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) και η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ).

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γνωματεύσεις ιδιωτικών φορέων δεν έχουν ισχύ για τα δημόσια σχολεία και σε κάθε περίπτωση αν κάποιος ιδιώτης λογοθεραπευτής διαγνώσει κάποια μαθησιακή δυσκολία είναι αναγκαίο να καταφύγουν σε ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ που θα προτείνουν στα σχολεία και εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. Οι γονείς μπορούν να καταθέσουν αίτηση για παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., το οποίο στη συνέχεια ζητά από το σχολείο του μαθητή Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση που αφορά στη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του. Η Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση αποστέλλεται υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τη διαγνωστική διαδικασία, καθώς συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε καθημερινή αλληλεπίδραση με το μαθητή και έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των αδυναμιών του.

Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει ακόμα εγγραφεί σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ μαζί με γνωματεύσεις ή ιατρικές εξετάσεις που έχουν από άλλους φορείς. Αίτηση για παραπομπή στα ΚΕΔΔΥ μπορούν να καταθέσουν και τα σχολεία όπου φοιτούν οι μαθητές, όταν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος. Πριν την παραπομπή τους στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είναι απαραίτητο να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο. Όσοι γονείς καταθέσουν τη σχετική αίτηση ειδοποιούνται από τα ΚΕΔΔΥ και ο μαθητής έρχεται στο ΚΕΔΔΥ συνοδευόμενος από τους γονείς (συνήθως τη μητέρα).

Στα πλαίσια συνέντευξης που παραχωρούν στην κοινωνική λειτουργό δίνουν αναλυτικά στοιχεία για το κοινωνικό-αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού. Παράλληλα, στο μαθητή χορηγείται τεστ νοητικών ικανοτήτων από ψυχολόγο και αξιολογείται μαθησιακά από εκπαιδευτικό της βαθμίδας του, προκειμένου να καθοριστεί αρχικά το επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού και να διαπιστωθούν το είδος και η ένταση των δυσκολιών του. Η γνωμάτευση, που αποτελεί εμπιστευτικό/απόρρητο έγγραφο, επιδίδεται στο σχολείο, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί οι γονείς για τις δυσκολίες του παιδιού, αλλά και για τις προτάσεις της διεπιστημονικής ομάδας, έχουν υπογράψει και έχουν παραλάβει το δικό τους αντίτυπο.

Ακολούθως παρουσιάζουμε μέσα από τη νομοθεσία ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε γονείς και μαθητές…

Όπως αναφέρεται στο νόμο 3699/2008 τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους ενώ και άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ.

Αντίθετα οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Μέσα στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ εντάσσεται και η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική, είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός. Στην περίπτωση αυτή υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Η πενταμελής Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ της αντίστοιχης βαθμίδας ως συντονιστή, έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότητας Φιλολόγων), έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, έναν λογοθεραπευτή του κλάδου ΠΕ 21 ή ΠΕ 26 και έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ για μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

Η οικογένεια του μαθητή μπορεί να επιλέξει και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΕΔΕΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου με αμοιβή που καταβάλλεται από το Δημόσιο και είναι ίση με την αμοιβή του εκάστοτε μέλους της πενταμελούς δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.

Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ΚΕΔΔΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην εκδοθείσα γνωμάτευση.

Όταν η αξιολόγηση αφορά σε μαθητές που φοιτούν στα Λύκεια, οι εισηγήσεις ισχύουν μέχρι την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση των οποίων οι γνωματεύσεις έχουν λήξει, επαναξιολογούνται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ. Επίσης με το νόμο 4186/2013 ορίζεται ότι τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

Ακολουθεί λίστα με τα ΚΕΔΔΥ και τα ΙΠΔ όλης της Ελλάδας στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για περαιτέρω πληροφορίες…

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ)

Σύμφωνα με τον νόμο αρμόδια υπηρεσία για να γνωματεύσει αν ένα παιδί (μέχρι 18 χρονών) έχει ή όχι δυσλεξία είναι τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνψσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Επειδή όμως τα ΚΕΔΔΥ είναι συνήθως πολύ γεμάτα κάθε χρόνο γίνονται δεκτές (κατ’ εξαίρεσην) γνωματεύσεις από αναγνωρισμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

ΚΕΔΔΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο / Φαξ

1.

Α’ ΑΘΗΝΑΣ Κανδάνου 18
115 26 Αθήνα
Τηλ.: 210-6929636 210-6929637
Φαξ: 210-6929617

2.

Β’ ΑΘΗΝΑΣ Λεωφ. Ηρακλείου 268
142 31 Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210-2797176
Φαξ: 210-2751735

3.

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Θηβών 250
122 44 Αιγάλεω
Τηλ.: 210-5610995
Φαξ: 210-5613655

4.

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών
175 55 Άλιμος
Τηλ.: 210-9889582
Φαξ: 210-9823874

5.

ΠΕΙΡΑΙΑ Τζαβέλα 88
185 33 Πειραιάς
Τηλ.: 210-4131561
Φαξ: 210-4131509

6.

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ι. Μεταξά 35 κ’ Λεωφ. Λαυρίου
194 00 Καρελλάς Κορωπί
Τηλ.: 210-6646669
Τηλ.: & Φαξ: 210-6028050

7.

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Περσεφόνης 19
192 00 Ελευσίνα
Τηλ.: 210-5561665
Φαξ: 210-5561990

8.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ναυπάκτου 168
302 00 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310-55258, 26310-55259, 26310-55077
Φαξ: 26310-55063

9.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ανδριανουπόλεως 14 & Θερμογιάννη
211 00 Ναύπλιο
Τηλ.: 27520-96065, 27520-96066
Φαξ:27520-96067

10.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κύπρου 40-44
221 00 Τρίπολη
Τηλ.: 2710-223426, 2710-221575
Φαξ: 2710-221576

11.

ΑΡΤΑΣ Κατσιμήτρου & Λουριώτη 1, Τρίγωνο
471 00 Άρτα
Τηλ.: 26810-22580
Φαξ: 26810-21032

12.

ΑΧΑΪΑΣ Μακεδονίας 59-61
262 23 Πάτρα
Τηλ.: 2610-456060-69,
Φαξ: 2610-429995

13.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριστοφάνους
321 00 Λιβαδειά
Τηλ. & Φαξ: 22610-88973

14.

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ. Μπουσίου 50
511 00 Γρεβενά
Τηλ.: 24620-23104
Φαξ: 24620-87976

15.

ΔΡΑΜΑΣ Αμπελάκια, ΤΘ 1076
661 00 Δράμα
Τηλ.: 25210-76511
Φαξ: 25210-76512

16.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Άμστερνταμ 6, Ροδίνι
851 00 Ρόδος
Τηλ. & Φαξ: 22410-43195

17.

ΕΒΡΟΥ 9ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Πελαγίας
681 01 Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510-80170
Φαξ: 25510-83750

18.

ΕΥΒΟΙΑΣ 9ο χλμ. Χαλκίδας-Ψαχνών
341 00 Χαλκίδα
Τηλ.: 22210-41235, 22210-41225
Φαξ: 22210-41345

19.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ναπολ. Ζέρβα 3
36100- Καρπενήσι
Τηλ.: 22370-80127
Φαξ: 22370-80787

20.

ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κολυβα 85 & Ηλιακοπούλου
291 00 Ζάκυνθος
Τηλ.: 26950-43889
Φαξ: 26950-24967

21.

ΗΛΕΙΑΣ Ν.Ε.Ο. Πύργου-Πατρών (κτήριο Κεκυκαμεα)
271 00 Πύργος
Τηλ.: 26210-20338
Φαξ: 26210-20339

22.

ΗΜΑΘΙΑΣ Μουμόγλου 1, Παρ. Εδέσσης
591 00 Βέροια
Τηλ.: 23310-77950, 23310-77960
Φαξ: 23310-77965

23.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σταυρινίδη 1 Αγ. Ιωάννης
714 09 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-215020-29 – 2810-215030-39 –
Φαξ: 2810-360230

24.

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χάλκης 8 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης- Μουδανιών Τηλ: 2310-365013
Φαξ: 2310-649584

25.

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη 22
564 30 Σταυρούπολη
Τηλ.: 2310-603384
Φαξ: 2310-588139

26.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ευροίας 1
461 00 Ηγουμενίτσα
Τηλ.: 26650-29266
Φαξ: 26650-23777

27.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. Παπανδρέου 4-6 (2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων)
454 44 Ιωάννινα
Τηλ. & Φαξ: 26510-75387

28.

ΚΑΒΑΛΑΣ Παλαιολόγου 9
654 03 Καβάλα
Τηλ: 2510-241141
Φαξ:2510-831141

29.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πλαστήρα 21
43 100 Καρδίτσα
Τηλ: 24410-79892
Τηλ. & Φαξ:24410-79891

30.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αγίου Αθανασίου 36
521 00 Καστοριά

Τηλ.: 24670-44021, 24670-44067
Φαξ: 24670-42024

31.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δημ. Καββαδά 22
491 00 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610-81055 – 26610-81045
Φαξ: 26610-81043

32.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ι. Μομφεράτου 30 & Χαροκόπου, ΤΚ 281 00 Αργοστόλι Τηλ.: 26710-27475
Φαξ: 26710 27476

33.

ΚΙΛΚΙΣ Πύρρου & Βενιζέλου 1
611 00 Κιλκίς
Τηλ: 23410-27045
Τηλ. & Φαξ: 23410-77157

34.

ΚΟΖΑΝΗΣ Μακρυγιάννη 21
501 00 Κοζάνη
Τηλ.: 2461036145
Φαξ: 2461028751

35.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κολιάτσου 20
201 00 Κόρινθος
Τηλ.: 27410-74754
Τηλ. & Φαξ:27410-74753

36.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ. Παπανδρέου 1 έναντι Νοσοκομείου Σύρου
841 00 Ερμούπολη
Τηλ.: 22810-79628, 22810-79626, 22810-79627
Φαξ: 22810-79625

37.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ιωάννου & Αικατερ. Γρηγορίου 13
231 00 Σπάρτη
Τηλ.: 27310-86627
Φαξ: 27310-82657

38.

ΛΑΡΙΣΑΣ Καστοριάς 2α
413 35 Λάρισα
Τηλ.: 2410-555223
Φαξ: 2410-555222

39.

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σόλωνος 3, έναντι Διοικητηρίου
721 00 Άγιος Νικόλαος
Τηλ.: & Φαξ: 28410-82480

40.

ΛΕΣΒΟΥ Καραντώνη 17
811 00 Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510-37344
Τηλ. & Φαξ: 22510-37345

41.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ Καραβέλα 11
311 00 Λευκάδα
Τηλ. & Φαξ: 26450-26309

42.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Φερών και Ζάχου
383 34 Βόλος
Τηλ. & Φαξ: 24210-20818

43.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καπετάν Κρόμπα 11
241 00 Καλαμάτα
Τηλ. & Φαξ:: 27210-88363

44.

ΞΑΝΘΗΣ 11ο Δημ. Σχ. Ξάνθης
Νεάπολη
671 00 Ξάνθη
Τηλ.: 25410-83691
Φαξ: 25410-83689

45.

ΠΕΛΛΑΣ Φλωρίνης 73,
Εθνική οδός ‘Έδεσσας-Φλώρινας
Έδεσσα
Τηλ.: 23810-51450
Φαξ: 23810-51452

46.

ΠΙΕΡΙΑΣ Ξηρομερίτου 15
601 00 Κατερίνη
Τηλ.: 23510-20813
Φαξ: 23510-23831

47.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Φόρος έναντι ΑΤΕ
481 00 Πρέβεζα
Τηλ.: 26820-89638
Φαξ: 26820-89338

48.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Καλλιρρόης Παρρέν & Σιγανού 4
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: 2831050613
Τηλ. & Φαξ: 2831035185

49.

ΡΟΔΟΠΗΣ Μ. Μπότσαρη 1
691 00 Κομοτηνή
Τηλ.: 2531081288
Φαξ: 25310-82896

50.

ΣΑΜΟΥ Κωνσταντινουπόλεως 3 Περιοχή Προσφυγικά
831 00 Σάμος
Τηλ.: 22730-87214 -15
Φαξ: 22730-87614

51.

ΣΕΡΡΩΝ 3ο χλμ. Σερρών Δράμας
621 21 Σέρρες
Τηλ.: 23210-23424
Τηλ. & Φαξ: 23210-98082

52.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μπότσαρη 2
421 00 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310-46407-09
Φαξ: 24310-46410

53.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Παύλου Μπακογιάννη 2
351 00 Λαμία
Τηλ.: 22310-66162
Τηλ. & Φαξ: 22310-66163

54.

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ. Αλεξάνδρου 111
531 00 Φλώρινα
Τηλ. & Φαξ: 23850-45611

50.

ΦΩΚΙΔΑΣ Φρουρίου 47 (κτήρια ΚΕΓΕ)
331 00 Άμφισσα
Τηλ.: 22650-79287,
Φαξ: 22650-23803

56.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Κτήριο Κεκυκαμέα, ΤΘ 1654
631 00 Πολύγυρος
Τηλ. & Φαξ: 23710-21915

57.

ΧΑΝΙΩΝ 8ης Δεκεμβρίου 59-61
731 32 Χανιά
Τηλ.: 28210-50492 (ψυχ.), 28210-46315 (εκπ/κοι), 28210-54390 (κοιν. λειτ.),
Φαξ: 28210-27665

58.

ΧΙΟΥ Πασπάτη & Ροζαρίου
821 00 Χίος
Τηλ. & Φαξ: 22710-24721
Πίνακας με τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Γ6/81560/10-08-2006)

Α. ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

1. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ν.Α.)
Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέου Ηρακλείου Αττικής
Σωκράτους 32
141 22 Νέο Ηράκλειο
210-2816598
210-2850632
Β. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σμύρνης
2ας Μαΐου 5
171 21 Νέα Σμύρνη
210-9321255
210-9323493
Γ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας
Γαρέφη 4, Ελληνορώσων – Κατεχάκη
115 25 Αθήνα
210-6773442 – 3
Δ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης
Λεωφ. Μαραθώνος 121
153 51 Παλλήνη
210-6667224
210-6667382
Ε. Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Π.Ν.Α 190 09 Ραφήνα 22940-77791 – 5
2. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”
Α. Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής
Θηβών και Μ. Ασίας, Γουδί
115 27 Αθήνα
210-7798748
210-7757496
3. ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ “Ό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου – Παιδοψυχιατρικό Τμήμα
Φερακύδου 1, Παγκράτι
116 35 Αθήνα
210-7519550
210-7019444
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Α. Κέντρο Κοινοτικής. Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής
Δήλου 14.
161 21 Καισαριανή
210-7640111
210-7644705
5. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ “ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Μεσογείων και Ζαλόγγου 6
153 43 Αγία Παρασκευή
210-6015079
210-6016030
Β. Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων
Μεσογείων 154
115 27
210-7480901
6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Πλούτωνος και Ηφαίστου,
121 35 Περιστέρι
210-5756226
210-576664
7. Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Α. Ψυχιατρικό Τμήμα
Ναϊάδων 117α
175 62 Παλαιό Φάληρο
210-9853761
210-9853762
8. Γ` ΔΥ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. Κέντρο Προστασίας Παίδων “ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ”
Ακτή Κουντουριώτη 3,
185 34 Πειραιάς
210-4172400
210-4110508
Β. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά
Καραολή & Δημητρίου 39
185 34 Πειραιάς
210-4116662
210-4127230
9. Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ” ΤΖΑΝΕΙΟ “
Α. Παιδοψυχιατρικο Τμήμα
Τζανή και Αφεντούλη
Πειραιάς
210-4592000
210-4592967
10. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Κεντρικό
Νοταρά 58
106 83 Αθήνα
210-3844733
Β. Αθηνών
Ζαΐμη 2, Εξάρχεια
106 83 Αθήνα
210-3815711
210-3844733
Γ. Παράρτημα Πειραιά
Νοταρά 77,
185 35 Πειραιάς
210-4170500
210-4170546
Δ. Παράρτημα Αιγάλεω
Σούτσου 4, Πλατ. Δαβάκη,
122 43 Αιγάλεω
210-5910065
210-5910066
11. Ι.Κ.Α.
Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας
Ηπείρου 17,
104 33 Αθήνα
210-3604929
210-3641681
210-3604919
12. Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Α. Εξωτερικά Ιατρεία
Λεωφόρος Πεντέλης
152 36 Αθήνα
210-8036300
210-8030402
13. ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”
Α. Ψυχιατρικός Τομέας (Εφήβων και Ενηλίκων) 151 26 Μαρούσι
210-8039911
210-8043203
Για τους ενήλικες υπάρχει δυνατότητα διάγνωσης από τα εξής κέντρα
Παλαιό Φάληρο Ναϊάδων 117 210-9856761, -2
Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου – Τμήμα Ενηλίκων
Φερακύδου 5, Παγκράτι
116 35 Αθήνα
210-7016590
210-7016611
Αγία Παρασκευή 210-6391151
Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος
Γιαννιτσών 52 και Αγίων Πάντων
546 27
2310-554031
2310-554032
Β. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε` 41
561 23 Αμπελόκηποι
2310-726918
2310-726919
Γ. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα
Στ. Παπαδοπούλου 20
566 25 Συκιές
2310-629159
2310-629310
2. Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα
Κομνηνών 15,
546 24 Θεσσαλονίκη
2310-270036
2310-268841
3. ΠΑΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Χ.Ε.Π.Α.
Α. Γ` Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Θεσσαλονίκης
Στ. Κυριακίδη 1,
546 36 Θεσσαλονίκη
2310-994634
2310-993312
4. ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”
Α. Ψυχιατρικός Τομέας-Τμήμα Παιδιών και Εφήβων Μαβίλη 11, Βαρδάρης, Θεσσαλονίκη
2310-515655
2310-350572
5. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Τμήμα Παιδοψυχιατρικό-Ιατροτταιδαγωγική Υπηρεσία
Κωνσταντινουπόλεως 49,
546 42 Θεσσαλονίκη
2310-814780
2310-892421
Β. Τομέας Υγείας Παιδιού – Α` Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Κωνσταντινουπόλεως 49,
546 42 Θεσσαλονίκη
2310-892461
6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη,
546 39 Θεσσαλονίκη
2310-845900
2310-845130
7. Ι.Κ.Α.
Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 1,
546 39 Θεσσαλονίκη
2310-521800
2310-556583
Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”
Α. Γεν. Νοσοκομείο Παίδων Πατρών “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”
Ερυθρού Σταυρού 40
263 31 Πάτρα
2610-622222
2610-635220
2. Ι.Κ.Α.
Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Πάτρας
Ναπολέοντος Ζέρβα 6
Ψαροφάϊ Πατρών
2610-316069
3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Πατρών
Αθανασίου Διάκου 35, Ψηλά Αλώνια
262 24 Πάτρα
2610-336666
2610-338658
4. Π.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Α. Ψυχιατρική Κλινική του Π.Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρών
Ρίο Πατρών
265 04 Πάτρα
2610-999245
Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣ.ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ
Α. Ψυχιατρικός Τομέας
Δήμητρας 19
681 00 Αλεξανδρούπολη
25510-25293-25510-74753
2. ΙΚΑ
Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής
Λεωφ. Μάκρης 29
681 00 Αλεξανδρούπολη
25510-26810
25510-20403
Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Ζακύνθου
Φώσκολου και Φιλιώτη 4
291 00 Ζάκυνθος
26950-26668 – 9
ΣΤ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής
Τ. Θ. 1393
714 09 Ηράκλειο
2810-392111
2810-392397
2.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης
Χρυσοστόμου 25
713 06 Ηράκλειο
2810-244409
Ζ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Βαλαωρίτου 35
454 44 Γιάννενα
26510-74227
Η. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
25ης Μαρτίου 10
654 04 Καβάλα
2510-243992
2510-246233
Θ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Δημοκρατίας 111
413 34 Λάρισα
2410-611002 – 3
Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Νικοτσάρα 20
382 22 Βόλος
24210-32431
24210-36811
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Βόλου
Κοραή 74
383 33 Βόλος
24210-38608
ΙΑ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
25ης Μαρτίου 102
601 00 Κατερίνη
23510-78145
23510-20020
ΙΒ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου
Πλατεία Γρηγορίου Αυξεντίου
831 00 Βαθύ Σάμου
22730-80959
22730-80953
ΙΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
Αγ. Ιωάννου 9, Ηλιούπολη
621 00 Σέρρες
3210-51230
ΙΔ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Α. Ψυχιατρικός Τομέας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Πολύγυρος
23710-20388
23710-20390
ΙΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
1. ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
Κροκίδα 25
731 00 Χανιά
28210-51364
Β. Μονάδα Κοινων. Ψυχιατρ. και Συμβουλευτικής Εφήβων Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
Μάρκου Μπότσαρη 49
731 00 Χανιά
28210-90949
Loading...
  • europalso

    ideascentral