• Μαθησιακές δυσκολίες: Η λίστα με τα ΚΕΔΔΥ Οδηγίες για την διάγνωση

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/07/2016 - 16:47 | Author: Newsroom

  Τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά παρουσιάζουν που έχουν επίπτωση στην επίδοσή τους στα σχολικά τους μαθήματα.

  Πηγή στοιχείων: Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας

  Όσοι γονείς έχουν την υποψία ότι τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μπορούν να καταφύγουν σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διάγνωση και την αξιολόγηση των . Οι φορείς αυτοί είναι τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών τα γνωστά , τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) και η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ).

  Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γνωματεύσεις ιδιωτικών φορέων δεν έχουν ισχύ για τα δημόσια σχολεία και σε κάθε περίπτωση αν κάποιος ιδιώτης λογοθεραπευτής διαγνώσει κάποια μαθησιακή δυσκολία είναι αναγκαίο να καταφύγουν σε ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ που θα προτείνουν στα σχολεία και εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. Οι γονείς μπορούν να καταθέσουν αίτηση για παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., το οποίο στη συνέχεια ζητά από το σχολείο του μαθητή Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση που αφορά στη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του. Η Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση αποστέλλεται υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τη διαγνωστική διαδικασία, καθώς συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε καθημερινή αλληλεπίδραση με το μαθητή και έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των αδυναμιών του.

  Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει ακόμα εγγραφεί σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ μαζί με γνωματεύσεις ή ιατρικές εξετάσεις που έχουν από άλλους φορείς. Αίτηση για παραπομπή στα ΚΕΔΔΥ μπορούν να καταθέσουν και τα σχολεία όπου φοιτούν οι μαθητές, όταν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος. Πριν την παραπομπή τους στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είναι απαραίτητο να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο. Όσοι γονείς καταθέσουν τη σχετική αίτηση ειδοποιούνται από τα ΚΕΔΔΥ και ο μαθητής έρχεται στο ΚΕΔΔΥ συνοδευόμενος από τους γονείς (συνήθως τη μητέρα).

  Στα πλαίσια συνέντευξης που παραχωρούν στην κοινωνική λειτουργό δίνουν αναλυτικά στοιχεία για το κοινωνικό-αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού. Παράλληλα, στο μαθητή χορηγείται τεστ νοητικών ικανοτήτων από ψυχολόγο και αξιολογείται μαθησιακά από εκπαιδευτικό της βαθμίδας του, προκειμένου να καθοριστεί αρχικά το επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού και να διαπιστωθούν το είδος και η ένταση των δυσκολιών του. Η γνωμάτευση, που αποτελεί εμπιστευτικό/απόρρητο έγγραφο, επιδίδεται στο σχολείο, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί οι γονείς για τις δυσκολίες του παιδιού, αλλά και για τις προτάσεις της διεπιστημονικής ομάδας, έχουν υπογράψει και έχουν παραλάβει το δικό τους αντίτυπο.

  Ακολούθως παρουσιάζουμε μέσα από τη νομοθεσία ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε γονείς και μαθητές…

  Όπως αναφέρεται στο νόμο 3699/2008 τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους ενώ και άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ.

  Αντίθετα οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Μέσα στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ εντάσσεται και η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική, είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός. Στην περίπτωση αυτή υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Η πενταμελής Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ της αντίστοιχης βαθμίδας ως συντονιστή, έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότητας Φιλολόγων), έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, έναν λογοθεραπευτή του κλάδου ΠΕ 21 ή ΠΕ 26 και έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ για μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

  Η οικογένεια του μαθητή μπορεί να επιλέξει και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΕΔΕΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου με αμοιβή που καταβάλλεται από το Δημόσιο και είναι ίση με την αμοιβή του εκάστοτε μέλους της πενταμελούς δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.

  Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ΚΕΔΔΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην εκδοθείσα γνωμάτευση.

  Όταν η αξιολόγηση αφορά σε μαθητές που φοιτούν στα Λύκεια, οι εισηγήσεις ισχύουν μέχρι την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση των οποίων οι γνωματεύσεις έχουν λήξει, επαναξιολογούνται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ. Επίσης με το νόμο 4186/2013 ορίζεται ότι τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

  Ακολουθεί λίστα με τα ΚΕΔΔΥ και τα ΙΠΔ όλης της Ελλάδας στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για περαιτέρω πληροφορίες…

  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ)

  Σύμφωνα με τον νόμο αρμόδια υπηρεσία για να γνωματεύσει αν ένα παιδί (μέχρι 18 χρονών) έχει ή όχι δυσλεξία είναι τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνψσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Επειδή όμως τα ΚΕΔΔΥ είναι συνήθως πολύ γεμάτα κάθε χρόνο γίνονται δεκτές (κατ’ εξαίρεσην) γνωματεύσεις από αναγνωρισμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

  ΚΕΔΔΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο / Φαξ

  1.

  Α’ ΑΘΗΝΑΣ Κανδάνου 18
  115 26 Αθήνα
  Τηλ.: 210-6929636 210-6929637
  Φαξ: 210-6929617

  2.

  Β’ ΑΘΗΝΑΣ Λεωφ. Ηρακλείου 268
  142 31 Ν. Ιωνία
  Τηλ.: 210-2797176
  Φαξ: 210-2751735

  3.

  Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Θηβών 250
  122 44 Αιγάλεω
  Τηλ.: 210-5610995
  Φαξ: 210-5613655

  4.

  Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών
  175 55 Άλιμος
  Τηλ.: 210-9889582
  Φαξ: 210-9823874

  5.

  ΠΕΙΡΑΙΑ Τζαβέλα 88
  185 33 Πειραιάς
  Τηλ.: 210-4131561
  Φαξ: 210-4131509

  6.

  ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ι. Μεταξά 35 κ’ Λεωφ. Λαυρίου
  194 00 Καρελλάς Κορωπί
  Τηλ.: 210-6646669
  Τηλ.: & Φαξ: 210-6028050

  7.

  ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Περσεφόνης 19
  192 00 Ελευσίνα
  Τηλ.: 210-5561665
  Φαξ: 210-5561990

  8.

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ναυπάκτου 168
  302 00 Μεσολόγγι
  Τηλ.: 26310-55258, 26310-55259, 26310-55077
  Φαξ: 26310-55063

  9.

  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ανδριανουπόλεως 14 & Θερμογιάννη
  211 00 Ναύπλιο
  Τηλ.: 27520-96065, 27520-96066
  Φαξ:27520-96067

  10.

  ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κύπρου 40-44
  221 00 Τρίπολη
  Τηλ.: 2710-223426, 2710-221575
  Φαξ: 2710-221576

  11.

  ΑΡΤΑΣ Κατσιμήτρου & Λουριώτη 1, Τρίγωνο
  471 00 Άρτα
  Τηλ.: 26810-22580
  Φαξ: 26810-21032

  12.

  ΑΧΑΪΑΣ Μακεδονίας 59-61
  262 23 Πάτρα
  Τηλ.: 2610-456060-69,
  Φαξ: 2610-429995

  13.

  ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριστοφάνους
  321 00 Λιβαδειά
  Τηλ. & Φαξ: 22610-88973

  14.

  ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ. Μπουσίου 50
  511 00 Γρεβενά
  Τηλ.: 24620-23104
  Φαξ: 24620-87976

  15.

  ΔΡΑΜΑΣ Αμπελάκια, ΤΘ 1076
  661 00 Δράμα
  Τηλ.: 25210-76511
  Φαξ: 25210-76512

  16.

  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Άμστερνταμ 6, Ροδίνι
  851 00 Ρόδος
  Τηλ. & Φαξ: 22410-43195

  17.

  ΕΒΡΟΥ 9ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Πελαγίας
  681 01 Αλεξανδρούπολη
  Τηλ.: 25510-80170
  Φαξ: 25510-83750

  18.

  ΕΥΒΟΙΑΣ 9ο χλμ. Χαλκίδας-Ψαχνών
  341 00 Χαλκίδα
  Τηλ.: 22210-41235, 22210-41225
  Φαξ: 22210-41345

  19.

  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ναπολ. Ζέρβα 3
  36100- Καρπενήσι
  Τηλ.: 22370-80127
  Φαξ: 22370-80787

  20.

  ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κολυβα 85 & Ηλιακοπούλου
  291 00 Ζάκυνθος
  Τηλ.: 26950-43889
  Φαξ: 26950-24967

  21.

  ΗΛΕΙΑΣ Ν.Ε.Ο. Πύργου-Πατρών (κτήριο Κεκυκαμεα)
  271 00 Πύργος
  Τηλ.: 26210-20338
  Φαξ: 26210-20339

  22.

  ΗΜΑΘΙΑΣ Μουμόγλου 1, Παρ. Εδέσσης
  591 00 Βέροια
  Τηλ.: 23310-77950, 23310-77960
  Φαξ: 23310-77965

  23.

  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σταυρινίδη 1 Αγ. Ιωάννης
  714 09 Ηράκλειο
  Τηλ.: 2810-215020-29 – 2810-215030-39 –
  Φαξ: 2810-360230

  24.

  Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χάλκης 8 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης- Μουδανιών Τηλ: 2310-365013
  Φαξ: 2310-649584

  25.

  Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη 22
  564 30 Σταυρούπολη
  Τηλ.: 2310-603384
  Φαξ: 2310-588139

  26.

  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ευροίας 1
  461 00 Ηγουμενίτσα
  Τηλ.: 26650-29266
  Φαξ: 26650-23777

  27.

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. Παπανδρέου 4-6 (2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων)
  454 44 Ιωάννινα
  Τηλ. & Φαξ: 26510-75387

  28.

  ΚΑΒΑΛΑΣ Παλαιολόγου 9
  654 03 Καβάλα
  Τηλ: 2510-241141
  Φαξ:2510-831141

  29.

  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πλαστήρα 21
  43 100 Καρδίτσα
  Τηλ: 24410-79892
  Τηλ. & Φαξ:24410-79891

  30.

  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αγίου Αθανασίου 36
  521 00 Καστοριά

  Τηλ.: 24670-44021, 24670-44067
  Φαξ: 24670-42024

  31.

  ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δημ. Καββαδά 22
  491 00 Κέρκυρα
  Τηλ.: 26610-81055 – 26610-81045
  Φαξ: 26610-81043

  32.

  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ι. Μομφεράτου 30 & Χαροκόπου, ΤΚ 281 00 Αργοστόλι Τηλ.: 26710-27475
  Φαξ: 26710 27476

  33.

  ΚΙΛΚΙΣ Πύρρου & Βενιζέλου 1
  611 00 Κιλκίς
  Τηλ: 23410-27045
  Τηλ. & Φαξ: 23410-77157

  34.

  ΚΟΖΑΝΗΣ Μακρυγιάννη 21
  501 00 Κοζάνη
  Τηλ.: 2461036145
  Φαξ: 2461028751

  35.

  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κολιάτσου 20
  201 00 Κόρινθος
  Τηλ.: 27410-74754
  Τηλ. & Φαξ:27410-74753

  36.

  ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ. Παπανδρέου 1 έναντι Νοσοκομείου Σύρου
  841 00 Ερμούπολη
  Τηλ.: 22810-79628, 22810-79626, 22810-79627
  Φαξ: 22810-79625

  37.

  ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ιωάννου & Αικατερ. Γρηγορίου 13
  231 00 Σπάρτη
  Τηλ.: 27310-86627
  Φαξ: 27310-82657

  38.

  ΛΑΡΙΣΑΣ Καστοριάς 2α
  413 35 Λάρισα
  Τηλ.: 2410-555223
  Φαξ: 2410-555222

  39.

  ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σόλωνος 3, έναντι Διοικητηρίου
  721 00 Άγιος Νικόλαος
  Τηλ.: & Φαξ: 28410-82480

  40.

  ΛΕΣΒΟΥ Καραντώνη 17
  811 00 Μυτιλήνη
  Τηλ.: 22510-37344
  Τηλ. & Φαξ: 22510-37345

  41.

  ΛΕΥΚΑΔΑΣ Καραβέλα 11
  311 00 Λευκάδα
  Τηλ. & Φαξ: 26450-26309

  42.

  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Φερών και Ζάχου
  383 34 Βόλος
  Τηλ. & Φαξ: 24210-20818

  43.

  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καπετάν Κρόμπα 11
  241 00 Καλαμάτα
  Τηλ. & Φαξ:: 27210-88363

  44.

  ΞΑΝΘΗΣ 11ο Δημ. Σχ. Ξάνθης
  Νεάπολη
  671 00 Ξάνθη
  Τηλ.: 25410-83691
  Φαξ: 25410-83689

  45.

  ΠΕΛΛΑΣ Φλωρίνης 73,
  Εθνική οδός ‘Έδεσσας-Φλώρινας
  Έδεσσα
  Τηλ.: 23810-51450
  Φαξ: 23810-51452

  46.

  ΠΙΕΡΙΑΣ Ξηρομερίτου 15
  601 00 Κατερίνη
  Τηλ.: 23510-20813
  Φαξ: 23510-23831

  47.

  ΠΡΕΒΕΖΑΣ Φόρος έναντι ΑΤΕ
  481 00 Πρέβεζα
  Τηλ.: 26820-89638
  Φαξ: 26820-89338

  48.

  ΡΕΘΥΜΝΟΥ Καλλιρρόης Παρρέν & Σιγανού 4
  741 00 Ρέθυμνο
  Τηλ.: 2831050613
  Τηλ. & Φαξ: 2831035185

  49.

  ΡΟΔΟΠΗΣ Μ. Μπότσαρη 1
  691 00 Κομοτηνή
  Τηλ.: 2531081288
  Φαξ: 25310-82896

  50.

  ΣΑΜΟΥ Κωνσταντινουπόλεως 3 Περιοχή Προσφυγικά
  831 00 Σάμος
  Τηλ.: 22730-87214 -15
  Φαξ: 22730-87614

  51.

  ΣΕΡΡΩΝ 3ο χλμ. Σερρών Δράμας
  621 21 Σέρρες
  Τηλ.: 23210-23424
  Τηλ. & Φαξ: 23210-98082

  52.

  ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μπότσαρη 2
  421 00 Τρίκαλα
  Τηλ.: 24310-46407-09
  Φαξ: 24310-46410

  53.

  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Παύλου Μπακογιάννη 2
  351 00 Λαμία
  Τηλ.: 22310-66162
  Τηλ. & Φαξ: 22310-66163

  54.

  ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ. Αλεξάνδρου 111
  531 00 Φλώρινα
  Τηλ. & Φαξ: 23850-45611

  50.

  ΦΩΚΙΔΑΣ Φρουρίου 47 (κτήρια ΚΕΓΕ)
  331 00 Άμφισσα
  Τηλ.: 22650-79287,
  Φαξ: 22650-23803

  56.

  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Κτήριο Κεκυκαμέα, ΤΘ 1654
  631 00 Πολύγυρος
  Τηλ. & Φαξ: 23710-21915

  57.

  ΧΑΝΙΩΝ 8ης Δεκεμβρίου 59-61
  731 32 Χανιά
  Τηλ.: 28210-50492 (ψυχ.), 28210-46315 (εκπ/κοι), 28210-54390 (κοιν. λειτ.),
  Φαξ: 28210-27665

  58.

  ΧΙΟΥ Πασπάτη & Ροζαρίου
  821 00 Χίος
  Τηλ. & Φαξ: 22710-24721
  Πίνακας με τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Γ6/81560/10-08-2006)

  Α. ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

  1. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ν.Α.)
  Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέου Ηρακλείου Αττικής
  Σωκράτους 32
  141 22 Νέο Ηράκλειο
  210-2816598
  210-2850632
  Β. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σμύρνης
  2ας Μαΐου 5
  171 21 Νέα Σμύρνη
  210-9321255
  210-9323493
  Γ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας
  Γαρέφη 4, Ελληνορώσων – Κατεχάκη
  115 25 Αθήνα
  210-6773442 – 3
  Δ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης
  Λεωφ. Μαραθώνος 121
  153 51 Παλλήνη
  210-6667224
  210-6667382
  Ε. Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Π.Ν.Α 190 09 Ραφήνα 22940-77791 – 5
  2. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”
  Α. Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής
  Θηβών και Μ. Ασίας, Γουδί
  115 27 Αθήνα
  210-7798748
  210-7757496
  3. ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ “Ό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
  Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου – Παιδοψυχιατρικό Τμήμα
  Φερακύδου 1, Παγκράτι
  116 35 Αθήνα
  210-7519550
  210-7019444
  4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  Α. Κέντρο Κοινοτικής. Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής
  Δήλου 14.
  161 21 Καισαριανή
  210-7640111
  210-7644705
  5. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ “ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
  Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
  Μεσογείων και Ζαλόγγου 6
  153 43 Αγία Παρασκευή
  210-6015079
  210-6016030
  Β. Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων
  Μεσογείων 154
  115 27
  210-7480901
  6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
  Πλούτωνος και Ηφαίστου,
  121 35 Περιστέρι
  210-5756226
  210-576664
  7. Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
  Α. Ψυχιατρικό Τμήμα
  Ναϊάδων 117α
  175 62 Παλαιό Φάληρο
  210-9853761
  210-9853762
  8. Γ` ΔΥ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Α. Κέντρο Προστασίας Παίδων “ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ”
  Ακτή Κουντουριώτη 3,
  185 34 Πειραιάς
  210-4172400
  210-4110508
  Β. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά
  Καραολή & Δημητρίου 39
  185 34 Πειραιάς
  210-4116662
  210-4127230
  9. Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ” ΤΖΑΝΕΙΟ “
  Α. Παιδοψυχιατρικο Τμήμα
  Τζανή και Αφεντούλη
  Πειραιάς
  210-4592000
  210-4592967
  10. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
  Α. Κεντρικό
  Νοταρά 58
  106 83 Αθήνα
  210-3844733
  Β. Αθηνών
  Ζαΐμη 2, Εξάρχεια
  106 83 Αθήνα
  210-3815711
  210-3844733
  Γ. Παράρτημα Πειραιά
  Νοταρά 77,
  185 35 Πειραιάς
  210-4170500
  210-4170546
  Δ. Παράρτημα Αιγάλεω
  Σούτσου 4, Πλατ. Δαβάκη,
  122 43 Αιγάλεω
  210-5910065
  210-5910066
  11. Ι.Κ.Α.
  Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας
  Ηπείρου 17,
  104 33 Αθήνα
  210-3604929
  210-3641681
  210-3604919
  12. Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
  Α. Εξωτερικά Ιατρεία
  Λεωφόρος Πεντέλης
  152 36 Αθήνα
  210-8036300
  210-8030402
  13. ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”
  Α. Ψυχιατρικός Τομέας (Εφήβων και Ενηλίκων) 151 26 Μαρούσι
  210-8039911
  210-8043203
  Για τους ενήλικες υπάρχει δυνατότητα διάγνωσης από τα εξής κέντρα
  Παλαιό Φάληρο Ναϊάδων 117 210-9856761, -2
  Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου – Τμήμα Ενηλίκων
  Φερακύδου 5, Παγκράτι
  116 35 Αθήνα
  210-7016590
  210-7016611
  Αγία Παρασκευή 210-6391151
  Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος
  Γιαννιτσών 52 και Αγίων Πάντων
  546 27
  2310-554031
  2310-554032
  Β. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα
  Πατριάρχου Γρηγορίου Ε` 41
  561 23 Αμπελόκηποι
  2310-726918
  2310-726919
  Γ. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα
  Στ. Παπαδοπούλου 20
  566 25 Συκιές
  2310-629159
  2310-629310
  2. Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα
  Κομνηνών 15,
  546 24 Θεσσαλονίκη
  2310-270036
  2310-268841
  3. ΠΑΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Χ.Ε.Π.Α.
  Α. Γ` Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Θεσσαλονίκης
  Στ. Κυριακίδη 1,
  546 36 Θεσσαλονίκη
  2310-994634
  2310-993312
  4. ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”
  Α. Ψυχιατρικός Τομέας-Τμήμα Παιδιών και Εφήβων Μαβίλη 11, Βαρδάρης, Θεσσαλονίκη
  2310-515655
  2310-350572
  5. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Α. Τμήμα Παιδοψυχιατρικό-Ιατροτταιδαγωγική Υπηρεσία
  Κωνσταντινουπόλεως 49,
  546 42 Θεσσαλονίκη
  2310-814780
  2310-892421
  Β. Τομέας Υγείας Παιδιού – Α` Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
  Κωνσταντινουπόλεως 49,
  546 42 Θεσσαλονίκη
  2310-892461
  6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
  Α. Παράρτημα Θεσσαλονίκης
  Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη,
  546 39 Θεσσαλονίκη
  2310-845900
  2310-845130
  7. Ι.Κ.Α.
  Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
  Πολυτεχνείου 1,
  546 39 Θεσσαλονίκη
  2310-521800
  2310-556583
  Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
  1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”
  Α. Γεν. Νοσοκομείο Παίδων Πατρών “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”
  Ερυθρού Σταυρού 40
  263 31 Πάτρα
  2610-622222
  2610-635220
  2. Ι.Κ.Α.
  Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Πάτρας
  Ναπολέοντος Ζέρβα 6
  Ψαροφάϊ Πατρών
  2610-316069
  3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
  Α. Παράρτημα Πατρών
  Αθανασίου Διάκου 35, Ψηλά Αλώνια
  262 24 Πάτρα
  2610-336666
  2610-338658
  4. Π.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
  Α. Ψυχιατρική Κλινική του Π.Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρών
  Ρίο Πατρών
  265 04 Πάτρα
  2610-999245
  Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ
  1. ΓΕΝ. ΝΟΣ.ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ
  Α. Ψυχιατρικός Τομέας
  Δήμητρας 19
  681 00 Αλεξανδρούπολη
  25510-25293-25510-74753
  2. ΙΚΑ
  Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής
  Λεωφ. Μάκρης 29
  681 00 Αλεξανδρούπολη
  25510-26810
  25510-20403
  Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
  Α. Παράρτημα Ζακύνθου
  Φώσκολου και Φιλιώτη 4
  291 00 Ζάκυνθος
  26950-26668 – 9
  ΣΤ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  1.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής
  Τ. Θ. 1393
  714 09 Ηράκλειο
  2810-392111
  2810-392397
  2.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
  Α. Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης
  Χρυσοστόμου 25
  713 06 Ηράκλειο
  2810-244409
  Ζ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”
  Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
  Βαλαωρίτου 35
  454 44 Γιάννενα
  26510-74227
  Η. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
  1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
  Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
  25ης Μαρτίου 10
  654 04 Καβάλα
  2510-243992
  2510-246233
  Θ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
  1. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”
  Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
  Δημοκρατίας 111
  413 34 Λάρισα
  2410-611002 – 3
  Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  1.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”
  Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
  Νικοτσάρα 20
  382 22 Βόλος
  24210-32431
  24210-36811
  2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
  Α. Παράρτημα Βόλου
  Κοραή 74
  383 33 Βόλος
  24210-38608
  ΙΑ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
  1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
  Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
  25ης Μαρτίου 102
  601 00 Κατερίνη
  23510-78145
  23510-20020
  ΙΒ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
  1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
  Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου
  Πλατεία Γρηγορίου Αυξεντίου
  831 00 Βαθύ Σάμου
  22730-80959
  22730-80953
  ΙΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
  1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
  Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
  Αγ. Ιωάννου 9, Ηλιούπολη
  621 00 Σέρρες
  3210-51230
  ΙΔ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  Α. Ψυχιατρικός Τομέας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Πολύγυρος
  23710-20388
  23710-20390
  ΙΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
  1. ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
  Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
  Κροκίδα 25
  731 00 Χανιά
  28210-51364
  Β. Μονάδα Κοινων. Ψυχιατρ. και Συμβουλευτικής Εφήβων Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
  Μάρκου Μπότσαρη 49
  731 00 Χανιά
  28210-90949

  Loading...