• Μαθήματα επιλογής και Ομάδα προανατολισμού : Προγραμματισμός 2016 2017

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Ιούνιος 12, 2016 12:49 μμ

  Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους και να παραδοθούν στους διευθυντές μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2015 – 2016.

  Σε δηλώσεις μαθημάτων καλούνται οι μαθητές που τελείωσαν φέτος τη Γ’ Γυμνασίου, αλλά και τις δύο πρώτες λυκειακές τάξεις, ώστε να υπάρξει καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

  Αναλυτικά, οι μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου πρέπει να δηλώσουν την ξένη γλώσσα (μία από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο Γερμανικά ή Γαλλικά, συν τα Αγγλικά) και το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου.

  Το μάθημα επιλογής επιλέγεται μεταξύ των ακόλουθων τεσσάρων μαθημάτων: Εφαρμογές Πληροφορικής, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία.

  Οι μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου πρέπει να δηλώσουν την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου.

  Οι μαθητές της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου πρέπει να δηλώσουν την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου, καθώς και το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου.

  Το μάθημα επιλογής επιλέγεται ανάμεσα στα εξής: Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά), Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Ιστορία της Τέχνης, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών.

  Η προτίμηση στην ξένη γλώσσα γίνεται έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

  Το μάθημα επιλογής ή η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού αλλάζει έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

  Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 20ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

 • Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr