Λειτουργία της σχολικής μονάδας Όλη η εκπαιδευτική νομοθεσία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/09/2015 - 14:19 | Author: Newsroom

Λειτουργία της σχολικής μονάδας Όλη η εκπαιδευτική νομοθεσία

Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, συγκεντρώσαμε τα νομοθετήματα και τις διατάξεις εκείνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ταυτόχρονα, αναρτούμε τηναπόφαση της ΔΟΕ (2013) για τα “Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.”, ώστε να γνωρίζουμε τις θέσεις του Κλάδου και να υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας. Τέλος, επισημαίνουμε πως παραπλεύρως στην ιστοσελίδα μας και στην ενότητα “Κωδικοποιημένη εκπαιδευτική νομοθεσία” θα βρείτε ένα πολύτιμο οδηγό για τα “καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών”.

Καλή σχολική χρονιά! (2015-2016)

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Συνδικαλιστής σημαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελμα!

(κάνε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και κατέβασε το σχετικό αρχείο)

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)

Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β’ 304/2003)

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2015-2016 ισχύουν:

Για τις εγγραφές Νηπίων και Μαθητών η εγκύκλιος

Για το ΑΔΥΜ οι εγκύκλιοι:

α) του Υπουργείου Υγείας

β) του ΥΠΟΠΑΙΘ

Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ

ΤοΦύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας

Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει εγκύκλιοςΥ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013 και η τροποποίησή τηςΥ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2015-16 ισχύει η Φ.12 /1039 /137119 / Δ1/3-9-2015

Προγραμματισμός Ολοήμερου Προγράμματος 2015-2016

Ισχύει η εγκύκλιοςΦ. 50/660 / 86320 /Δ1/29-5-2015

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 2015- 2016

(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)

Για τις σχολικές δραστηριότητες 2015-2016 ισχύει η

(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα

ισχύουν οι:

(τροποποίηση)

Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η

Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η

Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τηΦ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ισχύει ηΦ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄

Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η:

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της

Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ

ισχύουν:

ο

, εγκύκλιος

η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)

η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ)

Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με την

ισχύουν οι :

Για την Ευέλικτη Ζώνη

στα συμβατικά σχολεία ισχύει η

στα ΕΑΕΠ ισχύει η

Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύουν:

α) Ίδρυση Πρατηρητηρίου

β) Επιμόρφωση Μελών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης

Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η

(εκκρεμεί η έκδοση εγυκλίου)

ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

Ισχύουν οι:

(κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)

(κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)

(Διαδικασία προμήθειας)

(συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

Αξιολόγηση Β’ Ξένης Γλώσσας

Ισχύει η

ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ

Ισχύει η

ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες

Ισχύουν οι:

V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι:

, εγκύκλιος

, εγκύκλιος

VI. Επιλογή σημαιοφόρων

Ισχύουν:

, εγκύκλιο

, εγκύκλιος

VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο


VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

Ισχύουν οι:

εγκύκλιος

ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών

Ισχύουν οι:

, εγκύκλιος

Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο

και η Υ.Α.

β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η

ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Ισχύει η

ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας

Ισχύει η

XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

Ισχύει η

XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Ισχύει η

XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

Ισχύει η

XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

, (για μετακινήσεις)

, (για επισκέψεις στη Βουλή)

(έγγραφο Γενικού Γραμματέα Βουλής)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:

XVIII. Ασφάλεια μαθητών

Ισχύει η

XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου

Ισχύει το

XX. Απουσίες μαθητών

ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων

Ισχύουν οι

ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών

Ισχύει η

ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.

Ισχύει η

ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Ισχύουν:

ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας

Ισχύει το

XXVII. Επιτήρηση μαθητών – Εφημερία

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν

XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:

XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα

ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ισχύει το .Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)

(εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2015-2016)

Για τα δικαιώματα του μαθητή διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών και που ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια ισχύει η:

Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η

ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών

Ισχύουν:

η τροποποίησή της

, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:

(Δαπάνες σχολικών Αγώνων)

με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)

Κατεβάστε: Εδώ

τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων)

το “καθηκοντολόγιο” των εκπαιδευτικών (Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002)

και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του:

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral