Κονδύλι 1.400.000 ευρώ για καταγραφή της σχολικής διαρροής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/12/2014 - 16:04 | Author: Newsroom

Το υπουργείο Παιδείας θα διαθέσει 1.400.000 ευρώ για την επέκταση της ψηφιακής πλατφόρµας My school για τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν στην καταπολέµηση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.

Η δράση θα περιλαµβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση υποσυστηµάτων που θα καταγράφουν όλα τα σχετικά στοιχεία φοίτησης (διευρυµένο µαθητικό και σχολικό προφίλ µε στόχο την ενσωµάτωση πεδίων και παραµέτρων που επηρεάζουν το φαινόµενο της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης) στα ΙΕΚ και ΣΕΚ, στα ιδιωτικά σχολεία της χώρας καθώς και στις εκπαιδευτικές δοµές αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων (Εργασίας, Υγείας, Τουρισµού), µε στόχο την αποτελεσµατική καταγραφή της φοίτησης µαθητών που φεύγουν από την τυπική εκπαίδευση µε το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και που τώρα δεν λαµβάνονται υπόψη από τις υφιστάµενες µεθοδολογίες µέτρησης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.

Ενδεικτικά:

  • Μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνικές για την αποτύπωση / οπτικοποίηση παραµέτρων και δεικτών που σχετίζονται µε την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη (προηγµένες τεχνικές στατιστικές επεξεργασίας και εξόρυξης γνώσης (data mining), τεχνολογίες OLAP – On Line Analytical Processing – για την αποτελεσµατική σύνδεση δεικτών της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης µε τις διαστάσεις, παραµέτρους του εκπαιδευτικού συστήµατος).
  • Μπορεί να περιλαµβάνεται αναλυτική ποιοτική µελέτη του πολυσύνθετου φαινοµένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ.λ.)

Η δράση θα αφορά επίσης την υποστήριξη των χρηστών των σχολικών µονάδων και των δοµών του υπουργείου Παιδείας (διευθύνσεις εκπαίδευσης, αρµόδιες διευθύνσεις ΚΥ, ΙΕΠ και άλλοι φορείς), καθώς και της επιτελικής οµάδας του ΥΠΑΙΘ για την µελέτη, παρακολούθηση και αντιµετώπιση της µαθητικής διαρροής.

Καλόγηρος Βασίλειος

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral