Κοινωφελής Εργασία – 4.540 οι “ωφελούμενοι” άνεργοι Υπ. Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/11/2014 - 15:51 | Author: Newsroom

Εντός του Νοεμβρίου και το αργότερο στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από ανέργους που θα προσληφθούν σε υπουργεία, δήμου και περιφέρειες μέσα από το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων που ανακοίνωσε το υπουργείου Εργασίας, θα προσληφθούν 49.803 προσλήψεις οι 14.000 θα γίνουν στα υπουργεία, 31.953 στους δήμους, 3.500 στις περιφέρεις και 350 στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του κράτους που λειτουργούν στις περιφέρεις της χώρας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι θέσεις για την Περιφέρεια Αττικής.

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες και σε ειδικές περιπτώσεις (εκπαίδευση) για 6 μήνες και 15 μέρες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι ηλικίας από 18 έως 64 ετών και κατά προτεραιότητα οι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και όσοι ανήκουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Η ηλικία μπαίνει στο νέο πρόγραμμα ως ένα από τα βασικά κριτήρια για όσους προσληφθούν σε θέσεις χαμηλών προσόντων, καθώς θα προτιμηθούν όσοι είναι άνω των 29 ετών και συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια λόγω ανεργίας, χαμηλού εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης.

Ο μισθός τους θα είναι 490 ευρώ καθαρά αν είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ αν είναι κάτω των 25 ετών. ΟΙ εισφορές του καλύπτονται από το πρόγραμμα, ενώ για πρώτη φορά θα καλύπτονται και οι εισφορές για βαρέα και ανθυγιεινά.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις Έλληνες πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνική ιθαγένειας, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται καείς και οι σύζυγοί αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
 5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

Τα κριτήρια επιλογή και κατάταξης των ωφελούμενων είναι:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
 4. Ηλικία
 5. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Οι άνεργοι θα υποβάλλουν μία αίτηση συμμετοχής και μόνο ηλεκτρονικά αλλιώς θα αποκλείονται. Στη συνέχει, αφού επιλεγούν, θα πρέπει αν υποβάλουν αυτοπροσώπως, στο φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν (υπουργείο, δήμος, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση) όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των παραιτουμένων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

alt

alt

Στους 325 δήμους της χώρας

alt

alt

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος proson.gr

Loading...
 • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  europalso

  ideascentral