Κλειστά τα σχολεία Δήμου Διδυμοτείχου 9/1/2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/01/2017 - 13:12 | Author: Newsroom

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Δ ι δ υ μ ο τ ε ί χ ο υ
Έχοντας υπόψη:
1)- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγρ. 4 περίπτ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2)- Τις διατάξεις του Ν.

3013/2002 (ΦΕΚ 102/τεύχος Α΄/01-05-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»
3)- Το Τοπικό Σχέδιο «Ξενοκράτης-Χιονοπτώσεις-Παγετός»
4)- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Διδυμοτείχου.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Λόγω της και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν στην διοικητική περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου Διδυμοτείχου, αύριο Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 δεν θα λειτουργήσουν οι Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης και της Β/θμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Διδυμοτείχου και Μεταξάδων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral