• ΚΥΣΔΙΠ: Τα θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/05/2017 - 14:00 | Author: Newsroom

  Σας ενημερώνω για θέματα που εξετάσθηκαν στη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του στις 16-5-2017 (2η ημέρα συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου)

  Του αιρετού στο ΚΥΣΔΙΠ
  Γιάννη Ιακωβίδη

  1. Θέματα προσωπικού ΔΟΑΤΑΠ:
  -Έγινε δεκτή 1 αίτηση διοικητικού υπαλλήλου για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το
  Π.Δ. 69/2016 η οποία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2017

  2. Θέματα τμήματος Α’, Κεντρικής Υπηρεσίας

  -έγιναν δεκτές 8 αιτήσεις διοικητικών υπαλλήλων για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το ν.4440/2016 (διορισμοί μέσω παλαιότερων διαγωνισμών και δικαστικών αποφάσεων)

  -αναβλήθηκε η συζήτηση 1 αίτησης διοικητικού υπαλλήλου για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Π.Δ.69/2016

  -έγιναν δεκτές 11 αιτήσεις διοικητικών υπαλλήλων για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Π.Δ.69/2016 (οι 3 αιτήσεις έγιναν δεκτές για αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνον κατά μέρος)

  -απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις διοικητικών υπαλλήλων για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Π.Δ.69/2016

  -έγιναν δεκτές 3 αιτήσεις διοικητικών υπαλλήλων για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το ν.4369/2016

  -αναβλήθηκε η συζήτηση 1 αίτησης διοικητικού υπαλλήλου για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το ν.4369/2016

  – έγιναν δεκτές 3 αιτήσεις διοικητικών υπαλλήλων για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το ν. 4354/2015
  – αναβλήθηκε η συζήτηση 1 αίτησης διοικητικού υπαλλήλου για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το ν. 4354/2015
  -έγινε δεκτή 1 αίτηση διοικητικού υπαλλήλου, για διακοπή απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ

  -έγινε δεκτή 1 αίτηση διοικητικού υπαλλήλου για άδεια άνευ αποδοχών

  Επίσης στη συνεδρίαση στις 16-5-2016 εξετάστηκαν και θέματα διοικητικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ του τμήματος Β’, τμήματος Γ’, ΔΟΑΤΑΠ, αλλά και θέματα διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος.

  Ευχαριστώ πολύ

  Loading...