• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 5.2.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/02/2016 - 15:41 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Διατί ἐσιωπήσατε Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς διά τά Θρησκευτικά; Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Φιλαδέλφου.

  ➢ «Νάρκη» αἱ Νέαι Χῶραι διὰ τὴν Μεγάλην Σύνοδον; Οἱ Ἱεράρχαι δὲν πρέπει νά παραιτοῦνται τῆς προσωπικῆς συμμετοχῆς καὶ ψήφου εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον!
  ➢ Πνευματική ἀνατομία τῆς ἐλευθεριότητος. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).
  ➢ 11η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος;
  ➢ Πλοῦτος: Τὸ μεγάλο ἐμπόδιον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
  ➢ Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα; Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις;
  ➢ Τὸ ἀληθινὸν πρόσωπον τοῦ σκανδάλου. Τοῦ Ἀρχιμ. Kυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν – Δρος Θεολογίας.
  ➢ «Οἱ Οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ». ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 18ος ΨΑΛΜΟΣ. Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας.
  ➢ Προώθησις τῶν οἰκουμενιστικῶν συμπροσευχῶν εἰς τὴν ὑφήλιον.
  ➢ Μητροπολίτης Σισανίου: «Τέσσερις καναλάρχες ἑτοίμαζαν ἐπίθεση».
  ➢ Δίκην στυγνῶν δικτατόρων οἱ ἀνάξιοι τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ πολιτικοί καταπατοῦν τό Σύνταγμα. Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Φιλαδέλφου.
  ➢ «Σύ, Κύριε, εἶσαι ἡ ἐλπίδα μου» (Ψαλμ.90, 9). Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαδημητρακοπούλου.
  ➢ Μεταξὺ θείας ἀγάπης καὶ θείας δικαιοσύνης. Τοῦ κ. Γεωργίου Ποντίκα, δημοσιογράφου – συγγραφέως.
  ➢ Στερεότυπα καί παρερμηνεῖαι. Τοῦ Σταύρου Σ. Φωτίου, καθηγ. εἰς τὸ Τμῆμα Ἐπιστημῶν
  τῆς Ἀγωγῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...