• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 4.12.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/12/2015 - 16:34 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Ἡ ἱερότης τῆς Πάτμου καταπατεῖται. Ἡ οἰκουμενιστικὴ ἐμμονὴ τοῦ Φαναρίου ἀσκεῖ πιέσεις διὰ τὴν κατίσχυσιν τοῦ ἑνωτισμοῦ

  ➢ Ποῖος εἶναι ὁ κανονικὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

  ➢ Ἡ ἔρις Κων/πόλεως καὶ Μόσχας διὰ τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Μπορκόφσκυ, καθηγ. εἰς τήν ἕδραν Ὀρθ. Θεολογίας τοῦ Πανεπιστ. Bialystok τῆς Πολωνίας.
  ➢ Διὰ τὴν «περὶ ἰκανοποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύνης» θεωρία. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ
  ➢ Ἀπὸ τὴν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων εἰς τὴν γενοκτονίαν τῶν μνημονίων
  ➢ Διατί δίδονται εἰς τὰς Στοὰς οἱ φοβεροὶ ὅρκοι; Ποῖα εἶναι τὰ “βαρύτιμα” μυστικά, ποὺ θέλουν νὰ “κρύψουν” οἱ μασόνοι;
  ➢ Ὁ Ἅγιος Σάββας. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).
  ➢ «Τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης εἶναι ὅπως ἕνα συμβόλαιο ἀγοραπωλησίας».
  ➢ Τὰ Πατριαρχεῖα εἰς τὸν κλοιὸν τῆς Ἀμερικανικῆς καὶ Ρωσικῆς πολιτικῆς.
  ➢ Ποῖος τελικὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Νέας Ρώμης Κανονικὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Μονάχου, ὁ Σεβ. κ. Αὐγουστῖνος ἢ ὁ Καρδινάλιος κ. Reinhard Marx;
  ➢ Ἀποφάσεις Συνόδου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
  ➢ Συνάντησις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...