Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 4.12.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/12/2015 - 16:34 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἡ ἱερότης τῆς Πάτμου καταπατεῖται. Ἡ οἰκουμενιστικὴ ἐμμονὴ τοῦ Φαναρίου ἀσκεῖ πιέσεις διὰ τὴν κατίσχυσιν τοῦ ἑνωτισμοῦ

➢ Ποῖος εἶναι ὁ κανονικὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

➢ Ἡ ἔρις Κων/πόλεως καὶ Μόσχας διὰ τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Μπορκόφσκυ, καθηγ. εἰς τήν ἕδραν Ὀρθ. Θεολογίας τοῦ Πανεπιστ. Bialystok τῆς Πολωνίας.
➢ Διὰ τὴν «περὶ ἰκανοποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύνης» θεωρία. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ
➢ Ἀπὸ τὴν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων εἰς τὴν γενοκτονίαν τῶν μνημονίων
➢ Διατί δίδονται εἰς τὰς Στοὰς οἱ φοβεροὶ ὅρκοι; Ποῖα εἶναι τὰ “βαρύτιμα” μυστικά, ποὺ θέλουν νὰ “κρύψουν” οἱ μασόνοι;
➢ Ὁ Ἅγιος Σάββας. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).
➢ «Τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης εἶναι ὅπως ἕνα συμβόλαιο ἀγοραπωλησίας».
➢ Τὰ Πατριαρχεῖα εἰς τὸν κλοιὸν τῆς Ἀμερικανικῆς καὶ Ρωσικῆς πολιτικῆς.
➢ Ποῖος τελικὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Νέας Ρώμης Κανονικὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Μονάχου, ὁ Σεβ. κ. Αὐγουστῖνος ἢ ὁ Καρδινάλιος κ. Reinhard Marx;
➢ Ἀποφάσεις Συνόδου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
➢ Συνάντησις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral