• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.7.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/07/2015 - 15:29 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ◇ Σχέδιον ἀντιμετωπίσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ. Διατί τό Βυζάντιον παρεμπόδιζε τήν ἐκλογήν Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου Ρώμης;

  ◇ Ἡ θεία Μεταμόρφωσις. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)
  ◇ Μᾶς κατήντησαν ζητιάνους.
  ◇ Μήπως θά κατηγορηθῆ καί ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ὅτι ἐμάχετο τόν Πατριαρχικόν θεσμόν; Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.
  ◇ Περί τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα. Τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.
  ◇ Μνήμη ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου.
  ◇ Ἀποκλειστικόν! Ὁ «Ο.Τ». Ἀποκαλύπτει… Τὶ ἑτοιμάζουν διὰ τοὺς λαοὺς αἱ δυνάμεις τοῦ Σκότους.
  ◇ Γάμος: Φανέρωσις καί πραγμάτωσις τῆς ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου.
  ◇ Ἀπαγόρευσις εἰς τὴν χρῆσιν τῶν μετρητῶν. Νομικαὶ πτυχαὶ μιᾶς μεγάλης ἀπειλῆς διὰ τὰς δημοκρατικάς ἐλευθερίας καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τοῦ Ἀριστοτέλους Γ. Κατράνη.
  ◇ Ἀνάχωμα εἰς τόν Τζιχαντισμόν. Τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη.
  ◇ Μακ. Ἀρχ. Κύπρου: «Ἀπευθύνω θερμότατη ἔκκληση πρὸς τὴν Τουρκία καὶ τὸν Ἀκιτζί».
  ◇ Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως περὶ τῆς προτάσεως τοῦ Πάπα διὰ τὸ Πάσχα.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...