Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.7.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/07/2015 - 15:29 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Σχέδιον ἀντιμετωπίσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ. Διατί τό Βυζάντιον παρεμπόδιζε τήν ἐκλογήν Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου Ρώμης;

◇ Ἡ θεία Μεταμόρφωσις. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)
◇ Μᾶς κατήντησαν ζητιάνους.
◇ Μήπως θά κατηγορηθῆ καί ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ὅτι ἐμάχετο τόν Πατριαρχικόν θεσμόν; Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.
◇ Περί τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα. Τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.
◇ Μνήμη ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου.
◇ Ἀποκλειστικόν! Ὁ «Ο.Τ». Ἀποκαλύπτει… Τὶ ἑτοιμάζουν διὰ τοὺς λαοὺς αἱ δυνάμεις τοῦ Σκότους.
◇ Γάμος: Φανέρωσις καί πραγμάτωσις τῆς ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου.
◇ Ἀπαγόρευσις εἰς τὴν χρῆσιν τῶν μετρητῶν. Νομικαὶ πτυχαὶ μιᾶς μεγάλης ἀπειλῆς διὰ τὰς δημοκρατικάς ἐλευθερίας καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τοῦ Ἀριστοτέλους Γ. Κατράνη.
◇ Ἀνάχωμα εἰς τόν Τζιχαντισμόν. Τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη.
◇ Μακ. Ἀρχ. Κύπρου: «Ἀπευθύνω θερμότατη ἔκκληση πρὸς τὴν Τουρκία καὶ τὸν Ἀκιτζί».
◇ Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως περὶ τῆς προτάσεως τοῦ Πάπα διὰ τὸ Πάσχα.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral