Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 3.6.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/06/2016 - 15:29 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Αἱ ἑπτὰ σφραγῖδες τῆς «Κλειστῆς Συνόδου». Τοῦ κ. Γεωργίου Παππᾶ, θεολόγου.

➢ Οἱ θεολογικοὶ διάλογοι καὶ ἡ ἀποτυχία τους.

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Ἀγαπητέ Ὑπουργέ κ. Φίλη, Δημοκρατία σημαίνει ἰσονομία. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.
➢ Βαρυσήμαντος ἐπιστολή τῆς Ἱ. Κοινότητος πρός τόν Πατριάρχην Κων/πόλεως.
➢ Ὁ Δίκερως Γίγας τῆς Ρώμης! Τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Δ. Μουρατίδου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
➢ Ἡ προσφορὰ τοῦ Γέροντος Γεωργίου Καψάνη εἰς­ τὴν Ἐκ­κλησίαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτου.
➢ Ἡ ἀποκλειστικότης τῆς λατρευτικῆς πρὸς τὸν Θεόν ἀγάπης. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.
➢ Ἐπικίνδυνοι ἰσορροπίαι εἰς τήν Μεγάλην Σύνοδον. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
➢ Αἱ σχέσεις Παπισμοῦ-Μασονίας κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας. Ὁ ἄλλοτε ἄγριος πόλεμος καὶ ἡ προσπάθεια διὰ εἰρήνευσιν.
➢ Ἀπό τήν Ἁγίαν Ζ΄ Οἰκουμενικήν εἰς τήν «Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ κ. Δημητρίου Κάτσουρα.
➢ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Ἀμερικανική Πολιτική.
➢ Ἡ σημερινή Εὐρώπη, οἱ Ἑνωτικοί καί οἱ Ἀνθενωτικοί. Τοῦ κ. Παναγιώτου Ν. Γκουρβέλου, θεολόγου.
➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπεκάλυψε τὸν περιεχόμενον τοῦ ἀπορρήτου φακέλου.
➢ Ἀναλυτικαὶ πληροφορίαι περὶ τῆς συνεδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας.
➢ Ὁ φονταμενταλισμὸς τῶν νεωτεριστῶν.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral