• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 27.11.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Νοέμβριος 26, 2015 16:38 μμ

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Τό σπίτι πού θά πάρης ἀπό τόν πλειστηριασμόν εἶναι φωτιά διά τά παιδιά σου, διότι εἶναι αἷμα καί δάκρυ κάποιου πονεμένου.

  Οὐδεὶς χριστιανὸς νὰ πάρη σπίτι ἀδελφοῦ ἀπὸ πλειστηριασμόν!

  ➢ Ἡ Ὀρθόδοξη Νηπτικὴ Παράδοση ὡς θεμέλιο τῆς Ρωμηοσύνης. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
  ➢ Ἡ ἔρις Κων/πόλεως καί Μόσχας διά τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Μπορκόφσκυ, καθηγ. εἰς τήν ἕδραν Ὀρθ. Θεολογίας τοῦ Πανεπιστ. Bialystok τῆς Πολωνίας.
  ➢ Ἐμπόριον ὀστῶν. Διὰ ὅσους δὲν ἔχουν ἀκούσει τίποτε περὶ γενοκτονίας. Ἐπιμέλεια κειμένου: κ. Φώτιος Μιχαήλ.
  ➢ Διατί ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν θὰ πρέπη νὰ συγκληθῆ. Τοῦ π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκη, τῆς Ἱ. Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς.
  ➢ Χρειαζόμεθα «Πρῶτον»; Σχόλια εἰς εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Περγάμου.
  ➢ «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!».
  ➢ Διατί δίδονται εἰς τὰς Στοὰς οἱ φοβεροὶ ὅρκοι;
  ➢ Μὲ ἀφορμὴν τὰς προσφάτους ἀνακοινώσεις τῆς NASA διὰ τυχὸν ὕπαρξιν ζωῆς εἰς τὸν Ἄρην. Γράφει ὁ κ. Μιχαὴλ Κ. Σκορδιαλός, θεολόγος.
  ➢ Διά ἕνα γόνιμον προβληματισμόν τῆς «Ἕνωσης Ἀθέων» Ἑλλάδος. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.
  ➢ Ἰσχυραὶ ἀντιδράσεις καὶ διαμαρτυρίαι ἀνὰ τὸ πανελλήνιον διὰ τὸ Σύμφωνον Συμβιώσεως.
  ➢ Ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεσις εἰς τὸ Παρίσι καὶ ἡ συμπαράστασις τῆς Ὀρθοδοξίας.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
 • Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr