• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 26.2.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/02/2016 - 15:43 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Κωνσταντινούπολις: «Φανάρι» ἢ «Λυχνία»; Ἀπουσιάζει ἡ ἑνιαία Στρατηγικὴ ἀπὸ τὸν Ἀντιοικουμενιστικὸν Ἀγῶνα!

  Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη, Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν.

  ➢ Σεβ. Κονίτσης: «Οἱ μάσκες τῆς ἀλβανικῆς ἡγεσίας ἔπεσαν».
  ➢ Μιμηταὶ τοῦ σχίσαντος τὴν Ἐκκλησίαν Μ. Μεταξάκη; Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου.
  ➢ Κριτικὴ τῶν πρακτικῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου (1923) καὶ ἡ Μεγ. Σύνοδος (2016). Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη.
  ➢ Σχόλιον εἰς ἄρθρον ἁγιορείτου διὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον.
  ➢ Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις; Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
  ➢ Ἀντιπροσωπευτικὴ συνοδικότης μὲ μόνην ψῆφον τῶν Προκαθημένων.Tοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
  ➢ Ἡ ψευδo-Τρίτη Ρώμη ἀκολουθεῖ πιστῶς τὴν Νέαν Ρώμην καὶ ἀμφότεραι τὴν Ρώμην!
  ➢ Ἀποκαλύψεις διὰ τὰς Θεολογικὰς Σχολάς.
  ➢ Ἀντιφάσεις εἰς τὴν δημοσιευθεῖσαν ἀπόφασιν τῆς Συν­άξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Τοῦ κ. Βασιλείου Χαραλάμπους, θεολόγου.
  ➢ «Προκλήσεις γιὰ τὶς Ἐκκλησίες στὴ Μέση Ἀνατολή».
  ➢ Ἡ θρησκεία τῆς… τεχνολογίας! Τοῦ κ. Κ. Παπαδημητρακοπούλου.
  ➢ Ἱερὸς Βυζαντινὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα): Ἅπαξ ναός, ἐσαεὶ ναός!
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...