• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 22.1.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Ιανουάριος 21, 2016 16:29 μμ

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Διάσκεψις δι’ ἀποτίναξιν τοῦ παπικοῦ πρωτείου. Πολλοί Παπικοί εἶναι κατά τοῦ «Ἀλαθήτου» καί τοῦ «Πρωτείου» τοῦ Πάπα

  ➢ Ὑβριστικὸν καὶ βλάσφημον τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον.

  Συνένοχος ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἡγεσία. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.
  ➢ Ἐξόδιος Ἀκολουθία καί καῦσις νεκρῶν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
  ➢ Βουλευταὶ καὶ ὁμοφυλόφιλοι «ἀθέως τολμῶσιν».
  ➢ Αἰχμηρά ἀπάντησις τῆς Ἑνώσεως Θεολόγων Ἠμαθίας διὰ τὰ Θρησκευτικά, τὸ «σύμφωνο συμβίωσης» καὶ τὶς νέες ταυτότητες.
  ➢ Συνθήκη τοῦ Maastricht 1992: Τί ὑπέγραψεν ἡ Ἑλλὰς καὶ ποίας ἀλλαγὰς ὑπέστη ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ὑπογραφῆς.
  ➢ Αἱ ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων δεσμεύουν τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
  ➢ Ἡ θέσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
  ➢ Ὁ Γραμματεύς Θρησκευμάτων ἐπικρίνει τὴν Ἱερὰν Σύν­οδον διὰ τὴν θέσιν της περὶ τῆς ἀποτεφρώσεως.
  ➢ Ἐξελίξεις περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ μοναστηριακῆς περιουσίας.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
 • Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr