Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 20.5.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/05/2016 - 14:27 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἡ Ἱεραρχία νὰ προβῆ εἰς ἑνοποίησιν τῆς Ἑλλάδος. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἐπιθυμοῦν ἑνιαίαν Ἑλλάδα καί ὄχι «κουτσουρεμένην».

➢ Κριτὴς τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως;
➢ Μακαριώτατε, ψηφίσατε ἀρνητικά! Τοῦ Ἀρχ/του π. Σαράντη Σαράντου.
➢ Αἱ σχέσεις Παπισμοῦ-Μασονίας κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας.
➢ Ἁγ. Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: «Ὁ πιστὸς ἐκδιώκει τοὺς μὴ ὀρθῶς πιστεύοντας». Τοῦ κ. Ἰ. Ρίζου, προσωρινοῦ προέδρου τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Λαϊκῶν.
➢ Ἀναστάσιμοι παλαιοδιαθηκικαί προτυπώσεις εἰς τὸν κανόνα τοῦ Πάσχα. Τοῦ Καθηγητοῦ κ. Μιχαὴλ Γ. Τρίτου, πρώην Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
➢ Αἱ ἐκκλησιαστικαὶ διατάξεις περί νηστείας καί ἡ Μεγάλη Σύν­οδος. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, Θεολόγου.
➢ Ἡ Μ. Σύνοδος εἰσάγει ἀνισότητα εἰς τοὺς Ἐπισκόπους. Τοῦ κ. Μαρίου Ἰ. Πηλαβάκη.
➢ Ἀνεπιθύμητος ἡ εἰκών τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης; Τοῦ κ. Βασ. Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου.
➢ Ὀρθὴ ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ΔΙΣ εἰς τὸν Σεβ. Ἐδέσσης.
➢ Οἰκουμενιστικαὶ ὑπερβολαὶ εἰς τὴν Γερμανίαν!
➢ Πῶς ὁ Οἰκουμενισμὸς σχετίζεται μὲ τὰς «Νέας Χώρας».
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral