• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 20.5.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/05/2016 - 14:27 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Ἡ Ἱεραρχία νὰ προβῆ εἰς ἑνοποίησιν τῆς Ἑλλάδος. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἐπιθυμοῦν ἑνιαίαν Ἑλλάδα καί ὄχι «κουτσουρεμένην».

  ➢ Κριτὴς τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως;
  ➢ Μακαριώτατε, ψηφίσατε ἀρνητικά! Τοῦ Ἀρχ/του π. Σαράντη Σαράντου.
  ➢ Αἱ σχέσεις Παπισμοῦ-Μασονίας κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας.
  ➢ Ἁγ. Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: «Ὁ πιστὸς ἐκδιώκει τοὺς μὴ ὀρθῶς πιστεύοντας». Τοῦ κ. Ἰ. Ρίζου, προσωρινοῦ προέδρου τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Λαϊκῶν.
  ➢ Ἀναστάσιμοι παλαιοδιαθηκικαί προτυπώσεις εἰς τὸν κανόνα τοῦ Πάσχα. Τοῦ Καθηγητοῦ κ. Μιχαὴλ Γ. Τρίτου, πρώην Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
  ➢ Αἱ ἐκκλησιαστικαὶ διατάξεις περί νηστείας καί ἡ Μεγάλη Σύν­οδος. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, Θεολόγου.
  ➢ Ἡ Μ. Σύνοδος εἰσάγει ἀνισότητα εἰς τοὺς Ἐπισκόπους. Τοῦ κ. Μαρίου Ἰ. Πηλαβάκη.
  ➢ Ἀνεπιθύμητος ἡ εἰκών τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης; Τοῦ κ. Βασ. Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου.
  ➢ Ὀρθὴ ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ΔΙΣ εἰς τὸν Σεβ. Ἐδέσσης.
  ➢ Οἰκουμενιστικαὶ ὑπερβολαὶ εἰς τὴν Γερμανίαν!
  ➢ Πῶς ὁ Οἰκουμενισμὸς σχετίζεται μὲ τὰς «Νέας Χώρας».
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...