Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.2.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/02/2016 - 23:36 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Νοσηραὶ νοοτροπίαι ταλανίζουν τὴν Ἐκκλησίαν.

➢ Πανορθόδοξος Σύνοδος μὲ ἀποκλεισμοὺς Ἐπισκόπων. Tοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

➢ Κίνδυνος Σχίσματος; Τοῦ Καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη.
➢ Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).
➢ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος: «Εἶναι ὅλα σχεδιασμένα».
➢ Ἡ Κάρτα καὶ τὸ κεφ. ΙΓ´ τῆς Ἀποκαλύψεως. Τοῦ Γέροντος π. Σάββα Λαυρεώτου.
➢ Ἀρχ/της Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (†): Ὁ ἀσυμβίβαστος καὶ ἀδέσμευτος ἐργάτης τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη (†).
➢ Ἡ σπουδαιότης τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Μεταλήψεως. Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιμ. π. Κωνσταντίνου Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
➢ Καθεύδει ὁ Χριστός; Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
➢ Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις; Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
➢ «Ἥρωες καὶ Ἅγιοι». Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Ἀποστόλου, πρώην Λυκειάρχου (Θεολόγου – Φιλολόγου).
➢ Ἀντιπροσώπευσις καὶ μία ψῆφος εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον;
➢ Καμμίαν βαρύτητα εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον δὲν δίδει ὁ Ὑπ. Παιδείας.
➢ Δυνατότης παρεμβάσεως διὰ τὴν Μεγάλην Σύνοδον.
➢ Οἱ Λατῖνοι καὶ τὸ ΠΣΕ εἰς τὰ Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral