• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 17.7.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/07/2015 - 14:31 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ◇ Οἱ «Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν» (Ε.Ε.) ἀπειλή διά τήν ὕπαρξιν τοῦ ἔθνους μας!

  ◇ Ὁ Θεὸς ἠμπορεῖ νὰ ἀνατρέψη τὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν μας.

  Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου.
  ◇ Ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα διὰ τὸν κ. Μπουτάρη.
  ◇ Ἡ τραγικότητα τῶν αἱρετικῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
  ◇ Ἀποκλειστικόν! Ὁ Ο.Τ. ἀποκαλύπτει… Διὰ νὰ φέρουν τὴν Παγκόσμιον Θρησκείαν. Τὸ ἀδιαφανὲς παρασκήνιον εἰς συνεχῆ οἰκουμενιστικὴν δρᾶσιν. Παγκόσμιος Θρησκεία (Β´ μέρος).
  ◇ Πορίσματα ἡμερίδος μὲ θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά. Προοπτική ἤ ἐφιάλτης;».
  ◇ Ὁ Ἅγ. Παΐσιος διδάσκει: «Ὄχι συμπροσευχές, ἀλλά “καλή ἀνησυχία” στούς αἱρετικούς».
  ◇ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Νὰ ἐπενδύσουμε στὴ νεολαία, τὴν παιδεία καὶ τὸν πολιτισμό».
  ◇ Οἰκουμενισταί, μειωτικῶς ἀναφέρονται διὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν στρεβλώνοντες τὴν ὁμολογίαν του, εἰς τὸν διάλογον μὲ τοὺς Μωαμεθανούς. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους.
  ◇ Παπικαί καινοτομίαι εἰς τά Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος. Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.
  ◇ Ὁ Παπικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» ἐν Ἑλλάδι προπαγανδίζει τὰς ἀθεολογήτους παπικάς ἀντιλήψεις.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...