• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.5.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/05/2016 - 15:07 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Τουρκικὸς ἐπίτροπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ πράξις τοῦ 1928!

  ➢ Καταιγισμὸς ἀντιδράσεων ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος.

  ➢ «Ὁμοφωνία» καί «Αὐθεντία» τῆς Μελλούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρσενίου, Γέροντος Ἱ. Κελλίου «Παναγούδα» (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου) καί τῆς συνοδείας.
  ➢ Μεταπατερικός οἶστρος καί διαβολή κατά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη.
  ➢ Μικτοὶ γάμοι: Ὁ Δούρειος Ἵππος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
  ➢ Ὁ Ἱεροσολύμων, τό Αὐτοκέφαλον καί ὁ Οἰκουμενισμός ἀκυρώνουν τήν Μ. Σύνοδον. Τοῦ κ. Διονυσίου Πελέκη τοῦ Ἀλεξίου, δικηγόρου Ἀθηνῶν.
  ➢ Ἐγκατάλειψις τῆς Ἱεραποστολῆς χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
  ➢ Ἡ Εὐρώπη ὑποκλίνεται εἰς τὸν αἱρεσιάρχην Πάπαν!
  ➢ Ἡ Κυβέρνησις ἐξυφαίνει σχέδιον χωρισμοῦ Πολιτείας – Ἐκκλησίας!
  ➢ «Ὅλα εἶναι συμφωνημένα»
  ➢ Μία Ἐκκλησία, δύο παραδόσεις;
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...