Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.5.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/05/2016 - 15:07 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Τουρκικὸς ἐπίτροπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ πράξις τοῦ 1928!

➢ Καταιγισμὸς ἀντιδράσεων ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος.

➢ «Ὁμοφωνία» καί «Αὐθεντία» τῆς Μελλούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρσενίου, Γέροντος Ἱ. Κελλίου «Παναγούδα» (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου) καί τῆς συνοδείας.
➢ Μεταπατερικός οἶστρος καί διαβολή κατά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη.
➢ Μικτοὶ γάμοι: Ὁ Δούρειος Ἵππος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
➢ Ὁ Ἱεροσολύμων, τό Αὐτοκέφαλον καί ὁ Οἰκουμενισμός ἀκυρώνουν τήν Μ. Σύνοδον. Τοῦ κ. Διονυσίου Πελέκη τοῦ Ἀλεξίου, δικηγόρου Ἀθηνῶν.
➢ Ἐγκατάλειψις τῆς Ἱεραποστολῆς χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
➢ Ἡ Εὐρώπη ὑποκλίνεται εἰς τὸν αἱρεσιάρχην Πάπαν!
➢ Ἡ Κυβέρνησις ἐξυφαίνει σχέδιον χωρισμοῦ Πολιτείας – Ἐκκλησίας!
➢ «Ὅλα εἶναι συμφωνημένα»
➢ Μία Ἐκκλησία, δύο παραδόσεις;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • europalso

    ideascentral