• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.11.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/11/2015 - 16:18 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ «Ἡ τύχη τῆς Κυβερνήσεως θά εἶναι ἀνάλογη αὐτῆς τοῦ Δημ. Γούναρη». Μάθημα Θρησκευτικῶν – Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν –

  Χωρισμὸς Κράτους – Ἐκκλησίας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ.

  ➢ Ἡ Ἑλληνικὴ δικτατορία τῆς ἀθεΐας. Ὅσον ἡ ἀθεΐα θά καταδυναστεύη τήν Κυβέρνησιν, τόσον αὕτη θά ὑπηρετῆ τήν ἀποσάθρωσιν τῆς Ἑλλάδος.
  ➢ Αἴτια τοῦ ἀδιεξόδου ἐκ τῆς κρίσεως. Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν. Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ Ἁγιορείτου.
  ➢ Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη †.
  ➢ Αὐτοὶ ποὺ μένουν δι’ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον. Μνήμη Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη. Τοῦ Σεβ. Μητρ. Κένυας Μακαρίου.
  ➢ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ: Σύμβολον «Ἀντίστασης»; Διαστάσεις τῆς ἀληθινῆς «Ἀντίστασης». Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου ΔΕ.
  ➢ Ἀνησυχητικαὶ διαρροαὶ διὰ τὴν ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν!
  ➢ Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη †.
  ➢ «Ὑστάτη Ὥρα. Τοῦ Πρεσβυτέρου Ἀθανασίου Μηνᾶ.
  ➢ Ὁ ἀνεξέλεγκτος μονοκράτωρ τῆς Ὀρθοδοξίας, «ἀδελφός» τοῦ Πάπα καὶ ὑπήκοος τῶν ἀρνητῶν τοῦ Κυρίου.
  ➢ Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία καὶ τὸ πρόβλημα ἑρμηνείας τῶν βιαιοπραγιῶν τοῦ Ἰσλάμ.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...