• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 12.2.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/02/2016 - 16:25 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Ἐπωλήσαμεν εἰς τὰ ΕΣΠΑ τὴν ἐθνικὴν κυριαρχίαν καὶ πωλοῦμεν τώρα τὴν γλῶσσαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑψώσατε εὐθαρσῶς τὸ ἀνάστημά σας.

  Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἱ. Κ. τοῦ Φιλαδέλφου.

  ➢ Μήνυμα ἀφυπνίσεως πρὸς τοὺς Κυβερνῶντας καὶ τὸν ἔντιμον Ἑλληνικὸν Λαόν. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
  ➢ Ἀρχ/της Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (†). Ὁ ἀσυμβίβαστος καὶ ἀδέσμευτος ἐργάτης τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη (†).
  ➢ Κάρτα Πολίτη: Ὥρα μηδέν! Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Χιωτακᾶκος Δρ Ἠλεκτρονικῆς Παν/μίου Μάντσεστερ.
  ➢ Πρῶται παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ κειμένου διά τάς διαχριστιανικάς σχέσεις. Τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, καθ. Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.
  ➢ Συνοδικὸν σύστημα, ὀρθόδοξος πίστις καὶ ἐκκλησιολογία. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, θεολόγου.
  ➢ Ἡ ὁμολογιακὴ διάστασις τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονος πραγματικότης.
  ➢ Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις; Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
  ➢ Ὁ Πατριάρχης παρέκαμψε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης!
  ➢ Συγκαλεῖται ἐκτάκτως ἡ Ἱεραρχία.
  ➢ Νέα ἀπροσδόκητα ἐμπόδια διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...