• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 11.12.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/12/2015 - 16:15 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Ἀποκαλύπτομεν τὸ μυστικὸν τῆς Μεγάλης Συνόδου. Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τοῦ 2016 εἶναι πιστὸν ἀντίγραφον τῆς Β΄Βατικανῆς Συνόδου.

  ➢ Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τήν Ἱεράν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τήν Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας.
  ➢ Κίνδυνος νέου Σχίσματος εἰς τήν Ἐκκλησίαν; Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
  ➢ Ἐνδεικτικαὶ ἐρωτήσεις καὶ ἐπισημάνσεις περὶ τῆς Μεγάλης Συνόδου. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας.
  ➢ Τὸ Φανάρι καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης εἰς πλήρη συντονισμόν!
  ➢ Ἀντιδράσεις διὰ τὸ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.
  ➢ Ἡ ἔρις Κων/πόλεως καὶ Μόσχας διὰ τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Μπορκόφσκυ, καθηγ. εἰς τήν ἕδραν Ὀρθ. Θεολογίας τοῦ Πανεπιστ. Bialystok τῆς Πολωνίας.
  ➢ Ἡ Φλώρινα σύσσωμος κατὰ τοῦ Συμφώνου Συμβιώσεως.
  ➢ Διατί εἶναι ὑποχρεωτικόν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, ᾽Επιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.
  ➢ ΤΑΤΟΥΑΖ. Ἡ ἀπόλυτος Ἐλευθερία ἢ ἡ ἀπόλυτος Αἰχμαλωσία καὶ Ἀπώλεια; Γράφει ὁ κ. Δημήτρης Α. Μουρτζοῦκος,Ταξίαρχος ἐ.ἀ., Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ.
  ➢ Δικαστικαὶ ἀποφάσεις, πολιτικοὶ σχεδιασμοὶ καὶ θεολογικαὶ ἀντιλήψεις διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
  ➢ Διατὶ τὸ Φανάρι ἀσκεῖ πιέσεις εἰς τὰ συνοριακὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος;
  ➢ Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἑάλω! Ἀποκλειστικόν: καταγγελία!
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...