• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 1.7.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/07/2016 - 12:03 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

  ➢ Ποῖος ὑπηγόρευσε καὶ ὑπεκίνησε τὴν σύγκλησιν τῆς Συνόδου; Ἀπό τό Κολυμβάρι εἰς τό Φανάρι καί ἀπό τήν Ρώμην ἕως τήν Οὐάσιγκτων ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τήν διελκυστίνδα τῶν διεθνῶν συμφερόντων.

  ➢ Μόνιμον πρόβλημα ὁ χαρακτηρισμός τῶν Δυτικῶν «Ἐκκλησιῶν». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
  ➢ Ἀνοικτή ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Παροναξίας κ. Καλλινίκου πρός τόν ὑπ. Παιδείας κ. Φίλην.
  ➢ Οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Ἕλληνες πατριάρχαι. Τοῦ κ. Χαραλάμπους Μηνάογλου.
  ➢ Ὁ ρόλος τῶν λαϊκῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη» Σύνοδος. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ἐμμανουήλ, ἱεροψάλτης.
  ➢ Δογματικὸς Διάλογος. π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης – π. Βασίλειος Βολουδάκης.
  ➢ Οἰκουμενιστικὴ ἐκκλησιολογία καὶ «Μεγάλη» Σύνοδος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου
  ➢ Αἱ σχέσεις Παπισμοῦ-Μασονίας κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας
  ➢ Ποῖον ἔπρεπε νὰ ἦτο τὸ ἔργον τῆς Μ. Συνόδου; Τοῦ κ. Παναγιώτου Ράπτη.
  ➢ Ὁ κύβος ἐρρίφθη!
  ➢ π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς: «Ἕνα ποῦρο εἶναι ἁπλῶς ἕνα ποῦρο καὶ τίποτα ἄλλο· ἔτσι καὶ ἡ Σύνοδος εἶναι μία Σύνοδος δὲν χρειάζεται νὰ ἐρευνᾶτε ὡς κατάσκοποι τί κρύβεται ἀπὸ πίσω»!
  ➢ Ἔκλεισεν ὁριστικῶς τὸ ζήτημα τῶν Μητροπόλεων τῆς Βορείου Ἑλλάδος;!
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...