• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 1.4.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/04/2016 - 16:05 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

  ➢ Κινητοποίησις Ἀρχιερέων κατὰ τῆς ἀντικανονικῆς ἀντιπροσωπίας;

  ➢ Ἐνστάσεις τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων διὰ τὴν Μεγάλην Σύνοδον.
  ➢ Οἱ ἄγνωστοι διωγμοὶ τοῦ π. Μάρκου Μανώλη. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
  ➢ Ὀρθόδοξος ἀπάντησις εἰς τὴν Πανορθόδοξον τῆς Γενεύης. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρ. Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρ. Θ.
  ➢ Σιωπᾶ τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων;
  ➢ Οἱ ἁγιορεῖται θὰ μείνωμεν ἀπαθεῖς; Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου.
  ➢ Ἱεροκανονικὴ ἀπάντησις εἰς τὴν ἐγκύκλιον τοῦ Φαναρίου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη.
  ➢ Ἀποσπάσματα ἐκ τῶν ὁμιλιῶν τῆς ἡμερίδος διὰ τὴν Μ. Σύνοδον. Χαιρόμεθα, διότι ὁ Σεβ. Πειραιῶς ὑπεστήριξε τὰς θέσεις τοῦ «Ο.Τ.».
  ➢ Τρία φλέγοντα ζητήματα θέτει ὁ Σεβ. Κονίτσης.
  ➢ Δὲν τολμᾶ νὰ μεταβῆ εἰς τὸν Ἄθωνα ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως;
  ➢ Ἡ Κυβέρνησις δὲν γνωρίζει τοὺς κινδύνους, τοὺς ὁποίους ἐγκυμονεῖ ἡ Μεγάλη Σύνοδος.
  ➢ Πατμιακὴ ἐπιτροπὴ Ὀρθοδόξου ἀγῶνος. Τοῦ Ἰακώβου Κουτλάκη, Πατμίου.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...