• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.12.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/12/2016 - 15:27 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Εὐρωπαῖοι καὶ ἀμερικανοὶ εἶναι πράγματι φιλέλληνες; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

  ➢ Τὸ ἀνακοινωθέν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας διὰ τὸ Κολυμβάρι.

  ➢ Αἱ τελευταῖαι ἐξελίξεις εἰς τὸ Κυπριακόν. Προβληματισμοὶ καὶ ἀνησυχίαι διὰ τὴν ἐπιδιωκομένην λύσιν. Τοῦ Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου.
  ➢ Μὲ ποῖες «εὐκαιρίες» καὶ διατί οἱ Μασόνοι ἀναφέρουν εἰς τὰ ἔντυπά τους τὸ ὄνομα τοῦ σημερινοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μας; Μήπως μᾶς ἔχουν πιάσει ἐν τέλει «εἰς ὕπνον βαρούχειον»;
  ➢ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ. Τοῦ π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη.
  ➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Ἄρχοντας, τοὺς «Ὑπερασπιστὰς τῆς Πίστεως». Γράφει ὁ π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης, Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς.
  ➢ Κείμενον Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Παιονίας Κιλκίς. Περί τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου.
  ➢ Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως.
  ➢ Ἐπιστολή Ὀρθοδόξων Κρη­τῶν πρός τούς Ἐπισκόπους τῆς Κρήτης.
  ➢ Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ περιέλθη εἰς τὴν Ἱεραρχίαν. Γράφει ὁ κ. Ἠλίας Π. Καρυώτης, θεολόγος.
  ➢ Ὁ ἀγὼν τῆς διπλωματίας καὶ αἱ δύο Ὀρθοδοξίαι τῆς Κούβας. Τοῦ κ. Γ. Γιγουρτσῆ, Καθ/του εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολή.
  ➢ Θὰ εἶναι Τοῦρκος ὑπήκοος ὁ ἑπόμενος Πατριάρχης;
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...