• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.10.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/10/2016 - 15:33 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Ναυάγια ναυαγιῶν εἰς τὸν διάλογον διὰ τὸ πρωτεῖον. Οἱ φιλοπρωτεύοντες πηδαλιοῦχοι εὑρίσκονται εἰς περιδίνησιν γύρω ἀπὸ τὸ ἀγκυροβόλιον τῶν σκοπιμοτήτων των.

  ➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολή-ὁμολογία διὰ τὴν «Σύνοδον» τῆς Κρήτης.
  ➢ Τὸ τρίτον εἶδος ἀθεΐας. Τοῦ Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ.
  ➢ Σεβ. Πειραιῶς: “Προσβάλλεται τό θρησκευόμενο πρόσωπο”.
  ➢ Ἀπάντησις εἰς Μητροπολίτην τῶν «Νέων Χωρῶν» διὰ τὸ ποῖοι διασποῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Π. Κερμενιώτης.
  ➢ Περὶ τοῦ ψευδωνύμου μηνύματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κύπρου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη, Θεολόγου.
  ➢ Ἡ εὐθύνη τῶν Ἡγουμένων. Ἀνοικτὴ ἐπιστολή. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κεσίδης.
  ➢ Aἱ τεκτονικαὶ παρεμβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν.
  ➢ Θεολογικόν Συνέδριον εἰς τήν Ναύπακτον. Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;
  ➢ Τέλος εἰς τήν καταπίεσιν τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν Κυβέρνησιν ζητεῖ ὁμοφώνως ἡ Ἱεραρχία.
  ➢ «Ἡ Ὀρθοδοξία τῆς Μ. Ἀνατολῆς προσβλέπει εἰς τήν Ἑλλάδα». Τοῦ Δημ. El Khoury.
  ➢ Διὰ τὸν λεγόμενον “Ἐπανευαγγελισμὸν εἰς τὴν Εὐρώπην”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
  ➢ Ἀόρατος πραγματικότης. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...