• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 3.3.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/03/2017 - 15:13 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Τί ἄλλο πλέον θὰ προκύψη ἀπὸ τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμβαρίου; Νέα μεγάλη ἀποκάλυψις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν Ο.Τ.!

  Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

  ➢ Εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ βαπτισματικὴ θεολογία; Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Θεολογίας.
  ➢ Ὀρθοδοξία καί αἵρεσις. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.
  ➢ Οἱ νεκροί πρός τάφον ἐπείγονται. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
  ➢ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι.Σ.Ι.: Οἱ τίτλοι τῶν Ἐξάρχων καὶ τὸ Μακεδονικόν. Τοῦ κ. Ἠλία Ναοῦμ, δικηγόρου.
  ➢ Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
  ➢ Τὰ ὀκτὼ καταλυτικὰ σημεῖα τοῦ κειμένου «Πρὸς τὸν Λαὸ» διὰ τὸ Κολυμβάρι. Τοῦ κ. Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου.
  ➢ Ἡ προσέγγισις τῶν πονεμένων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
  ➢ Τὰ «νέα» Προγράμ. Σπουδῶν εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀκατάλληλα διὰ ὀρθοδόξους ὅσο καὶ διὰ ἑτεροθρήσκους μαθητάς. Τοῦ κ .Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.
  ➢ Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς τήν ὁμάδα τῆς δῆθεν ἐκπαιδευτικῆς «μεταρρύθμισης». Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.
  ➢ Ἡ «Ἡγεσία τῶν 100» χρηματοδοτεῖ τὸν Οἰκουμενισμόν!
  ➢ Φιλοῦν τὸ χέρι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὅμως θὰ ἀποστραφοῦν τὴν Ἐκκλησίαν κατὰ τὴν συνταγματικὴν ἀναθεώρησιν;
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...