• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 28.10.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/10/2016 - 16:35 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Οἱ Μητροπολῖται τῆς Θράκης συμπορεύονται μὲ τήν… ἀριστεράν;Ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ὁμοφωνίας τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὸ ζήτημα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας-Πολιτείας.

  Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου.

  ➢ Ἐμπρὸς δι’ ἕν νέον ἡρωϊκὸν ἔπος!
  ➢ Τρία βήματα διὰ νὰ διασωθῆ τὸ χριστιανικὸν μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
  ➢ Ἡ Θράκη εἰς τό ἔλεος τῶν ἐθνοκτόνων – Οἱ Πομάκοι καί οἱ ἀνόητοι – Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἐμ. Δημητράκης.
  ➢ Πῶς ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νὰ ἀλλοιώση καὶ θρησκευτικῶς τὰ κατεχόμενα. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Πιμπίσης.
  ➢ Μεταναστευτικόν: Παγὶς ἢ εὐκαιρία; Γράφει ὁ κ. Κρίτων Ἰακώβου, Δρ φαρμακοποιός
  ➢ Aἱ τεκτονικαὶ παρεμβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν.
  ➢ 28η Ὀκτωβρίου 1940: Διατί ἑορτάζομεν τὴν ἐμπλοκήν μας εἰς τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον;
  ➢ Τὸ Ἔπος τοῦ ’40. «Θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη ἡ ἐλευθερία». Τοῦ κ. Δημητρίου Γ. Μπράνη, Σ.Σ. – Δημοσιογράφου – Νομικοῦ.
  ➢ Ἡ μάχη τοῦ Ρίμινι καὶ ὁ ἥρωας τῆς Πίνδου Ἰωάννης Καραβίας. Τοῦ κ. Γεωργίου Β. Τσούπρα, Δρ Θεολογίας.
  ➢ Αἱ ἐθνικαὶ ἐπέτειοι καὶ διατὶ τὰς ἑορτάζομεν. Τοῦ κ. Χρύση Μιχαηλίδη.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...