• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 25.11.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/11/2016 - 15:23 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Μήδεια διὰ τὸ δημογραφικὸν τὸ «Σύμφωνον» τῶν πολιτικῶν. Τά κόμματα δέν ἐνδιαφέρονται διά τό Εὐαγγέλιον, ἀλλά διά τό φραγγέλιον τῆς Εὐρώπης!

  ➢ Ὁ Τρὰμπ καὶ τὰ Θρησκευτικά! Ἡ ἐπανάστασις τῆς σιωπηλῆς πλειοψηφίας, ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὰς ρίζας καὶ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.
  ➢ Μασωνία – Θεολογία – Πολιτική. Μία ἀπάντησις εἰς ἕν σχόλιον. Γράφει ὁ πρωτοπρ. π. Βασίλειος Ἐ. Βολουδάκης.
  ➢ Μεταναστευτικόν: Ἡ ἔνταξις εἰς τὰ δημόσια σχολεῖα καὶ ἡ κυβερνῶσα «ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Προσπαθοῦν νὰ βάλουν ταφόπλακα εἰς τὴν Παιδείαν μας. Ὅταν τὸ Κράτος βάλλη κατὰ τοῦ Ἔθνους-Γένους, ὀφείλομεν νὰ ἀντιδράσωμεν. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Γ. Κρητικός, διδάσκαλος.
  ➢ Ἡ ἑκούσιος πτῶσις τοῦ Πάπα. Τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου, Ἱ. Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἁγ. Ὄρους.
  ➢ Δικαίωμα εἰς τὴν δυστοπίαν. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ζιαμπάρας.
  ➢ Τοῖς «κείνων» ρήμασι πειθόμενοι οἱ πολιτικοί. Ταπεινῶς πρὸς τοὺς ἀγωνιζομένους διὰ τὴν πίστιν κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς σημείωμα ἐνημερωτικὸν διὰ στοιχείων ἀδιασείστων.
  ➢ Κράτος καὶ Ἐκκλησία. Τοῦ κ. Χρίστου Γ. Ρώμα, θεολόγου καί φιλολόγου.
  ➢ Ἡ υἱοθεσία ἀπό ὁμόφυλα “ζευγάρια’’ δέν θά ἀργήση. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
  ➢ Τὰ αἴτια τῆς θείας ἐγκαταλείψεως. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας.
  ➢ Διαπλοκλή καί Δωροδοκία. Ποία προηγεῖται καὶ ποία ἀκολουθεῖ; Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.
  ➢ Ἡ χρῆσις τοῦ ὅρου “Ἐκκλησία” διὰ τὰς Χριστιανικὰς ὁμολογίας.
  ➢ Ὁ Πανάγιος Τάφος καὶ ὁ Ἑλληνισμός.
  ➢ Οἱ ἀγωνιζόμενοι δικαιώνονται. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μπούσιας, Καθηγητής, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
  ➢ Ἡ μάχη διὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπικὴν διαδοχήν.
  ➢ Τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως καὶ σύμβουλοι κατηύθυναν τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...