Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 25.11.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/11/2016 - 15:23 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Μήδεια διὰ τὸ δημογραφικὸν τὸ «Σύμφωνον» τῶν πολιτικῶν. Τά κόμματα δέν ἐνδιαφέρονται διά τό Εὐαγγέλιον, ἀλλά διά τό φραγγέλιον τῆς Εὐρώπης!

➢ Ὁ Τρὰμπ καὶ τὰ Θρησκευτικά! Ἡ ἐπανάστασις τῆς σιωπηλῆς πλειοψηφίας, ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὰς ρίζας καὶ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.
➢ Μασωνία – Θεολογία – Πολιτική. Μία ἀπάντησις εἰς ἕν σχόλιον. Γράφει ὁ πρωτοπρ. π. Βασίλειος Ἐ. Βολουδάκης.
➢ Μεταναστευτικόν: Ἡ ἔνταξις εἰς τὰ δημόσια σχολεῖα καὶ ἡ κυβερνῶσα «ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Προσπαθοῦν νὰ βάλουν ταφόπλακα εἰς τὴν Παιδείαν μας. Ὅταν τὸ Κράτος βάλλη κατὰ τοῦ Ἔθνους-Γένους, ὀφείλομεν νὰ ἀντιδράσωμεν. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Γ. Κρητικός, διδάσκαλος.
➢ Ἡ ἑκούσιος πτῶσις τοῦ Πάπα. Τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου, Ἱ. Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἁγ. Ὄρους.
➢ Δικαίωμα εἰς τὴν δυστοπίαν. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ζιαμπάρας.
➢ Τοῖς «κείνων» ρήμασι πειθόμενοι οἱ πολιτικοί. Ταπεινῶς πρὸς τοὺς ἀγωνιζομένους διὰ τὴν πίστιν κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς σημείωμα ἐνημερωτικὸν διὰ στοιχείων ἀδιασείστων.
➢ Κράτος καὶ Ἐκκλησία. Τοῦ κ. Χρίστου Γ. Ρώμα, θεολόγου καί φιλολόγου.
➢ Ἡ υἱοθεσία ἀπό ὁμόφυλα “ζευγάρια’’ δέν θά ἀργήση. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Τὰ αἴτια τῆς θείας ἐγκαταλείψεως. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας.
➢ Διαπλοκλή καί Δωροδοκία. Ποία προηγεῖται καὶ ποία ἀκολουθεῖ; Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.
➢ Ἡ χρῆσις τοῦ ὅρου “Ἐκκλησία” διὰ τὰς Χριστιανικὰς ὁμολογίας.
➢ Ὁ Πανάγιος Τάφος καὶ ὁ Ἑλληνισμός.
➢ Οἱ ἀγωνιζόμενοι δικαιώνονται. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μπούσιας, Καθηγητής, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἡ μάχη διὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπικὴν διαδοχήν.
➢ Τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως καὶ σύμβουλοι κατηύθυναν τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • europalso

    ideascentral