• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 23.12.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/12/2016 - 11:59 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Λύσις τῶν ἀδιεξόδων ὁ Θεανθρώπινος πολιτισμός. «Τίς ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ἀθεΐα τῆς σημερινῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς ὁδηγεῖ εἰς τὸ χάος τὴν Ἀνθρωπότητα;».

  Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός ὁ τοῦ Φιλαδέλφου, πρώην ἀρχιγραμματεὺς Ἱ. Κοινότητος Ἁγ. Ὄρους.

  ➢ Κληρονόμοι τοῦ τεχθέντος Σωτῆρος οἱ ἀφανεῖς καὶ ἄσημοι. Τοῦ Σεβ. Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ.
  ➢ Ριπαὶ – Ἐξηγήσεις – Ἐπεξηγήσεις – Ἀπορίαι! Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.
  ➢ «Θεολογικὴ» τραγωδία Ἀρχιερέως. Γράφει ὁ μοναχός Παΐσιος Καρεώτης, Καθηγητής Ἀθωνιάδος Σχολῆς.
  ➢ Ἡ ἱστορικότης τῶν Χριστουγέννων. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
  ➢ Καὶ σαρκωθέντα… καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
  ➢ «Ἡ καθαρότης τῆς ἐπαναστάσεως διαρκεῖ τὸ περισσότερον δεκατέσσαρας ἡμέρας» (J. Cocteau). Τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου.
  ➢ «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπέρριψε πλαγίως καὶ διακριτικὰ τὰ κείμενα καὶ ἔθεσε δυναμίτιδα στὴν ὑπόσταση αὐτῆς καθ’ αὐτῆς τῆς Συνόδου». Γράφει ὁ κ. Ἀλέξανδρος Στεφανόπουλος, δημοσιογράφος.
  ➢ Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος.
  ➢ «Λαμπρός Ἐπικήδειος». Μία ὀφειλομένη ἀπάντησις.
  ➢ Πρός τήν κοινωνίαν τῶν Κρατουμένων. Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος.
  ➢ «Θεός ἐπί γῆς, ὑψώθητε…» «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο…». Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας.
  ➢ Δὲν γεννήθηκε ὁ Χριστός. Γεννᾶται γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...