• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 20.1.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/01/2017 - 15:06 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Διατὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀρνεῖται να δώση ἐξηγήσεις; Ὁ Πατριάρχης ἠρνήθη νὰ ἀπαντήση εἰς τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐζήτησεν ὁ ἴδιος νὰ ἀποστείλωμεν.

  ➢ Ἡ ἀγάπη σείει τὴν γῆν. Τοῦ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου (†).
  ➢ Ἱεροκοινοτική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Ἐν Κρήτῃ Συνόδου.
  ➢ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Ἐλευθερουπόλεως περὶ τοῦ κινήματος «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
  ➢ Xαίροις τῶν πατέρων ὁ μιμητής, καί τῶν διδασκάλων, ὁ θεόσοφος ἐκφραστής. Ἐπιμνημόσυνος ὁμιλία διὰ τὸν μακαριστὸν π. Ἐπιφανιον Θεοδωροπουλον. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νικοδήμου Γ. Ἀεράκη.
  ➢ Ὁ ταπεινὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου π. Μᾶρκος. Γράφει ὁ κ. Κλεομένης Στεργίου, Γυμνασιάρχης.
  ➢ Τὸ θανάσιμον πλῆγμα κατὰ τοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τοῦ κ. Στεφάνου Κοντοστάνου, Συνταξιούχου διδασκάλου.
  ➢ Θεολογικόν Σχόλιον εἰς τὴν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης.
  ➢ Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος.
  ➢ Ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ εἰς τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖον
  ➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τοῦ λαοῦ. Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης σύμμαχος καὶ προαγωγὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
  ➢ Τό λειτουργικόν τυπικόν τῆς Μ.τ.Χ. Ἑκκλησίας.
  ➢ Μασωνικὸν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς διασκέψεως Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν!
  ➢ Τὸ Ἰσλὰμ εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ ἡ σύγκρουσις τῶν πολιτισμῶν. Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Χαλαζιᾶς.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...