Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 18.11.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/11/2016 - 14:53 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Θὰ πειθαρχήση ἡ Ἱεραρχία εἰς ξένα πολιτικὰ κέντρα; Θά ὑπακούσουν οἱ Μητροπολῖται εἰς τόν «Γέροντα» Περγάμου;

«Ὅ,τι πεῖ ὁ Περγάμου, ρωτῆστε αὐτόν»!

➢ Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἐπλήγωσε τὸ σώμα τῆς Ὀρθοδοξίας. «Οὐκ ἀρνησόμεθά Σε, φίλη Ὀρθοδοξία»! Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου.
➢ «Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος, εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ». Τοῦ κ. Π. Τσαγκάρη, Γεν. Γραμ. Π.Ε.Θ.
➢ Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μετὰ τὸν κυβερνητικὸν ἀνασχηματισμὸν καὶ πρὶν τὴν σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
➢ Τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου.
➢ Σπίλωσις, Χειραγωγία, Ψεῦδος.
➢ Νέα δεδομένα περὶ Φαναρίου καὶ CIA
➢ Περί Κολυμβαρίου τὸ ἀνάγνωσμα. Γράφει ὁ κ. Κρίτων Δ. Ἰακώβου, δρ. φαρμακοποιός.
➢ Τὸν Χριστὸν ἢ τὸ Φανάρι;Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη.
➢ «Καταργεῖται μόνη της ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης».
➢ Ἱεράρχαι στηρίζουν εὐσεβεῖς πολιτικούς. Τοῦ π. Δανιὴλ Τerpea.
➢ Ἡ Οὐνία εἰς τὴν Βουλγαρίαν – ἡ διὰ τῶν καλουμένων «Πατέρων τῆς Μεταστάσεως» (Ἀσσομψιονιστῶν) ἑδραίωσίς της. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ ὑποστηρίξη τοὺς πολυτέκνους πρὶν νὰ εἶναι ἀργά…
➢ Τό μουσουλμανικόν τέμενος εἰς τόν Βοτανικόν.
➢ Ἀκροδεξιοὶ παραβιάζουν τὸ καθεστὼς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.
➢ Πρόξενος τῆς Τουρκίας ὑπὲρ τοῦ Κολυμβαρίου!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • europalso

    ideascentral