• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 16.9.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/09/2016 - 15:31 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς εὑρίσκεται τὸ Φανάρι.Τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ Φαναρίου ἀπειλεῖ ἡ διαθρησκειακὴ πορεία ποὺ ἠκολούθησαν οἱ Πατριάρχαι.

  ➢ Ἀποκρυπτογράφησις τοῦ “κώδικος” πεπραγμένων τῆς “ΑκΜΣ”. Τοῦ μοναχοῦ π. Ἐπιφανίου Καψαλιώτου.
  ➢ Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης ἐν συγκρίσει μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Σύνοδον τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1273). (Ἐπίλοιπα Ἁγίων Πατέρων καὶ Συνόδων). Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.
  ➢ Σχίζετε τὴν Ἐκκλησίαν, Παναγιώτατε! Ἐπιστολὴ Γέροντος Σάββα Λαυριώτου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον.
  ➢ Πολιτιστικὴ ὑποβάθμισις, ἡ τῆς βλασφημίας ἀποποινικοποίησις. Τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου, Ἱεροκήρυκος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν.
  ➢ Ἕνα ἐθνοκτόνον σχέδιον Συντάγματος. Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν. Κορμπίλας, Ὑποστρ/γος ΕΛ.ΑΣ.
  ➢ Τοὺς ἐνόχλησεν ὁ Χίου. Τοῦ κ. Χ. Μηνάογλου.
  ➢ Ἠπειρῶτες νεομάρτυρες. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος.
  ➢ «Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ»
  ➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης θὰ ἔλθη ἀντιμέτωπος μὲ τὴν Ἱεραρχίαν του;
  ➢ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Θὰ κάνω δική μου τράπεζα»
  ➢ Ἀπὸ ποῖον κατευθύνεται ἡ Συνταγματικὴ ἀναθεώρησις;
  ➢ Ἡ Ἱ. Κοινότης θὰ λάβη θέσιν;
  ➢ Δίδομεν ἀντίδωρον εἰς τοὺς αἱρετικούς; Τοῦ κ. Βασιλείου Χατζητριανταφύλλου.
  ➢ «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη…». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...