Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 16.9.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/09/2016 - 15:31 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς εὑρίσκεται τὸ Φανάρι.Τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ Φαναρίου ἀπειλεῖ ἡ διαθρησκειακὴ πορεία ποὺ ἠκολούθησαν οἱ Πατριάρχαι.

➢ Ἀποκρυπτογράφησις τοῦ “κώδικος” πεπραγμένων τῆς “ΑκΜΣ”. Τοῦ μοναχοῦ π. Ἐπιφανίου Καψαλιώτου.
➢ Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης ἐν συγκρίσει μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Σύνοδον τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1273). (Ἐπίλοιπα Ἁγίων Πατέρων καὶ Συνόδων). Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.
➢ Σχίζετε τὴν Ἐκκλησίαν, Παναγιώτατε! Ἐπιστολὴ Γέροντος Σάββα Λαυριώτου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον.
➢ Πολιτιστικὴ ὑποβάθμισις, ἡ τῆς βλασφημίας ἀποποινικοποίησις. Τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου, Ἱεροκήρυκος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν.
➢ Ἕνα ἐθνοκτόνον σχέδιον Συντάγματος. Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν. Κορμπίλας, Ὑποστρ/γος ΕΛ.ΑΣ.
➢ Τοὺς ἐνόχλησεν ὁ Χίου. Τοῦ κ. Χ. Μηνάογλου.
➢ Ἠπειρῶτες νεομάρτυρες. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος.
➢ «Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ»
➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης θὰ ἔλθη ἀντιμέτωπος μὲ τὴν Ἱεραρχίαν του;
➢ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Θὰ κάνω δική μου τράπεζα»
➢ Ἀπὸ ποῖον κατευθύνεται ἡ Συνταγματικὴ ἀναθεώρησις;
➢ Ἡ Ἱ. Κοινότης θὰ λάβη θέσιν;
➢ Δίδομεν ἀντίδωρον εἰς τοὺς αἱρετικούς; Τοῦ κ. Βασιλείου Χατζητριανταφύλλου.
➢ «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη…». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • europalso

    ideascentral