Κενά εκπαιδευτικών για το ΠΥΣΠΕ Γ’ Αθήνας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/02/2016 - 11:43 | Author: Newsroom

Ενημερωτικό του αιρετού Γιώργου Χρόνη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Τη Δευτέρα 22-2-2016 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας όπου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς: Αφορούσε έναν εκπαιδευτικό Π.Ε.

11 από το 5ο Αγίων Αναργύρων. Εγκρίθηκε.

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων: Αφορούσε έναν εκπαιδευτικό Π.Ε. 16.01 από το 5ο Καματερού. Εγκρίθηκε.

Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για < κατά οίκον διδασκαλία >: Υπήρχε μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε. 70 από το 12ο Πετρούπολης για μαθήτρια του ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ. Εγκρίθηκε.

Επανεξέταση ένστασης εκπαιδευτικού για την τοποθέτηση αναπληρωτή Υποδιευθυντή στο 5οΠετρούπολης: Δεν επανεξετάστηκε, καθώς ήδη έχει συζητηθεί και απορριφθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση. Επαναλάβαμε τη θέση μας να μη συμμετέχουμε σε διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης που απαιτούν αξιολόγηση εκπαιδευτικών, παρά μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν καταγγελίες συλλογικών οργάνων για υποψήφιους με αυταρχική και αντισυναδελφική συμπεριφορά, οπότε και θα βαθμολογούμε αρνητικά. Θυμίζουμε, ότι κατά τη διάρκεια της επιλογής, δεν είχαμε πάρει μέρος για τον ίδιο λόγο και είχαμε ζητήσει η επιλογή να γίνει από τον σύλλογο διδασκόντων, χωρίς όμως να γίνει δεκτό.

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή-Υπεύθυνου Ολοήμερου σχολείου στο 4ο Αγίων Αναργύρων: Υπήρχε μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε. 70 . Εγκρίθηκε.

Ενστάσεις εκπαιδευτικών που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας σχετικά με την τοποθέτησή τους: Αφορούσε 3 εκπαιδευτικούς. Αναλυτικά:

Π.Ε. 11 από το 2ο Ιλίου. Η εκπαιδευτικός παρουσιάστηκε στο συμβούλιο και εξέθεσε την άποψή της. Δεν της είχαν δοθεί τα κενά πριν δηλώσει σχολεία. Επίσης στο 2ο δημοτικό δεν υπήρχαν ώρες Γυμναστικής και έπρεπε να κάνει Ευέλικτη Ζώνη. Της απαντήθηκε ότι δε δόθηκαν τα κενά για να μπορέσει η υπηρεσία να την τοποθετήσει σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας από τη στιγμή που οι τοποθετήσεις αυτές γίνονται στο μέσο της σχολικής χρονιάς και όχι στην αρχή. Είναι γνωστές οι θέσεις μας να γνωρίζουν τα κενά όλοι οι εκπαιδευτικοί πριν δηλώσουν σχολεία. Δεν μπορούσαν να την τοποθετήσουν σε σχολεία με πολλές ώρες κενό στη Γυμναστική, καθώς είχε λίγες ώρες να συμπληρώσει. Της προτάθηκε να δουλέψει στο ολοήμερο πάνω στο αντικείμενό της. Η εκπαιδευτικός δέχτηκε, αρκεί να γίνει τροποποίηση προγράμματος στο λύκειο που δουλεύει ώστε να μην αναγκάζεται να είναι στα σχολεία από τις 8 ως τις 4. Το συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από τον Διευθυντή του σχολείου να επικοινωνήσει με τον Διευθυντή του Λυκείου ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα. Όπως γνωρίζουμε είναι παράνομο το ωράριο 8-4.

Π.Ε.11 από το 2ο Ιλίου. Ήταν ίδια περίπτωση με την προηγούμενη.

Π.Ε. 08 από το 11ο Χαϊδαρίου. Επιθυμούσε να τοποθετηθεί σε άλλο σχολείο του Χαϊδαρίου ή της Αγίας Βαρβάρας λόγω δυσχέρειας μετακίνησης. Επειδή δεν υπάρχουν κενά στις περιοχές που ζητούσε αποφασίστηκε να γίνει ανάκληση της διάθεσής της.

Αλλαγές συμπλήρωσης ωραρίου σε εκπαιδευτικούς που είχαν τοποθετηθεί σε σχολεία: Αναλυτικά:

Π.Ε. 11 στο 45ο Περιστερίου αντί για το 40ο Περιστερίου.

Π.Ε. 11 στο 5ο Περιστερίου αντί για το 35ο Περιστερίου.

Είναι γνωστές οι θέσεις μας οι πλεονάζουσες ώρες εκπαιδευτικών να διατίθενται για ενισχυτική διδασκαλία και να μη μετακινούνται εκπαιδευτικοί για κάλυψη κενών. Όσο για τα υπάρχοντα κενά να τα καλύψει άμεσα η πολιτεία με μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών.

Άλλα θέματα: Έβαλα το ζήτημα εκπαιδευτικών Π.Ε. 11 που ζητούν να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους στα προγράμματα μαζικού λαϊκού αθλητισμού που είχαν λάβει μέρος. Απαντήθηκε ότι έχει έρθει σχετική εγκύκλιος που πρέπει να ερμηνευτεί σε συνεργασία με το τμήμα της μισθοδοσίας. Έχουν δικαίωμα οι εκπαιδευτικοί αυτοί να υποβάλουν σχετική ένσταση. Δε γνωρίζουν όμως αν είναι αρμοδιότητα του ΠΥΣΠΕ. Επειδή είναι σε εξέλιξη η επανακατάταξη των εκπαιδευτικών, λόγω του νέου μισθολογίου,( μάλλον θα εφαρμοστεί από Μάιο ), καλό θα είναι οι σχετικές ενστάσεις να γίνουν άμεσα.

Επίσης ζητήσαμε στοιχεία για τις παράλληλες στηρίξεις, αλλά δε μας δόθηκαν λόγω απουσίας της αρμόδιας υπαλλήλου. Υπήρξε όμως η δέσμευση ότι θα δοθούν, αφού γίνει η σχετική επεξεργασία, καθώς χρειάζεται χρόνος για αυτή την επεξεργασία.

Τέλος το υπουργείο δέχτηκε ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες ανάμεσα στα κενά που δηλώνουν τα σχολεία μέσω του myscool και των κενών που δηλώνουν οι Διευθύνσεις. Από εδώ και στο εξής θα λαμβάνονται υπόψη τα κενά όπως δηλώνονται από τις Διευθύνσεις.

ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Η ΔΟΕ ζήτησε από τις Διευθύνσεις τα κενά των εκπαιδευτικών μέσω των αιρετών. Τα κενά που μου δόθηκαν και απέστειλα στη ΔΟΕ είναι τα παρακάτω:

ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ
Π.Ε. Ο5: 6 ώρες

Π.Ε. 06: 1 κενό και 61 ώρες

Π.Ε. 07: 110 ώρες

Π.Ε. 08: 84 ώρες

Π.Ε. 11: 222 ώρες

Π.Ε. 16: 110 ώρες

Π.Ε. 19-20: 6 ώρες

Π.Ε. 32 κ’ 18.41: 18 ώρες

Π.Ε. 70( για πρωινό τμήμα ): 3 κενά

Π.Ε. 70( για ολοήμερο τμήμα ): 6 κενά και 75 ώρες

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΗ ΕΑΕΠ
Π.Ε. Ο5: 18 ώρες

Π.Ε. 06: 1 ώρα

Π.Ε. 07: 40 ώρες

Π.Ε. 08: 0

Π.Ε. 11: 6 ώρες

Π.Ε. 16: 109 ώρες

Π.Ε. 19-20: 0

Π.Ε. 32 κ’ 18.41: 0

Π.Ε. 70( για πρωινό τμήμα ): 5 ώρες

Π.Ε. 70( για ολοήμερο τμήμα ): 0

Π.Ε. 60: 3 κενά

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Π.Ε 71, Π.Ε. 61: 1 κενό

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: 11 κενά σε δημοτικά και 1 κενό σε νηπιαγωγείο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ: 60

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 3.283+94=3.377

Δε δόθηκαν άλλα στοιχεία από τη Διεύθυνση σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΔΟΕ, αν και τους ζητήθηκε, καθώς όπως είπαν πρέπει να γίνει σχετική επεξεργασία και χρειάζεται χρόνος.

ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωματικός: ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral