• Κενά εκπαιδευτικών από το ΠΥΣΠΕ Γ Αθήνας

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/02/2016 - 10:11 | Author: Newsroom

  ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ
  Π.Ε. Ο5: 6 ώρες

  Π.Ε. 06: 1 κενό και 61 ώρες

  Π.Ε. 07: 110 ώρες

  Π.Ε. 08: 84 ώρες

  Π.Ε. 11: 222 ώρες

  Π.Ε. 16: 110 ώρες

  Π.Ε. 19-20: 6 ώρες

  Π.Ε. 32 κ’ 18.41: 18 ώρες

  Π.Ε.

  70 ( για πρωινό τμήμα ): 3 κενά Π.Ε. 70( για ολοήμερο τμήμα ): 6 κενά και 75 ώρες

  ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΗ ΕΑΕΠ
  Π.Ε. Ο5: 18 ώρες

  Π.Ε. 06: 1 ώρα

  Π.Ε. 07: 40 ώρες

  Π.Ε. 08: 0

  Π.Ε. 11: 6 ώρες

  Π.Ε. 16: 109 ώρες

  Π.Ε. 19-20: 0

  Π.Ε. 32 κ’ 18.41: 0

  Π.Ε. 70( για πρωινό τμήμα ): 5 ώρες Π.Ε. 70( για ολοήμερο τμήμα ): 0 Π.Ε. 60: 3 κενά

  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  Π.Ε 71, Π.Ε. 61: 1 κενό

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: 11 κενά σε δημοτικά και 1 κενό σε νηπιαγωγείο

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ: 60

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 3.283+94=3.377

  Δε δόθηκαν άλλα στοιχεία από τη Διεύθυνση σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΔΟΕ, αν και τους ζητήθηκε.

  Ο ΑΙΡΕΤΟΣ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΟΝΗΣ

  Loading...